KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Tuesday, November 12, 2013

TILLBAKA I JAISALMER / BACK IN JAISALMER

Av Monika Lind och Elsa Agélii
( excuse for my English translation)              

Vi har kommit "hem" till vårt Guesthouse Nomad, strax nedanför Fortet som sedan sist utnämnts till ett av UNESCOS Världsarv.
Now we are settled in "our" home,Guesthouse Nomad.Quite beneath the fort, which is now one of UNESCOs World Heritage.

Fridfull söndag, bara sitta och brodera.
Peaceful Sunday. Just sitting on the balcony making embroidery. The fort is throning in the sunshine.

Förändringar sker,på gott o ont. När vi på morgonen sitter o väntar på frukost så går byggnadsarbetare förbi i blå, nya uniformer o gula hjälmar. Många o stora byggen är på gång. Strax efteråt kommer en man i traditionell klädnad med sina fem getter.
Changes are happening for good or for worse. When we in the morning have our breakfast we can see konstruktion workers coming marching by in new blue uniforms with yellow helmets. Many big construction works are ongoing in the town.The minuit after comes a goat herd in traditional dress with his five goats on their way for greasing.


Vi har startat med planeringsmöte med Kulvinder som stått o står i svåra personliga problem, dessutom ekonomiska sådana. We started a planning meeting the first day after arrival. Kulvinder who is in big personal problems and economical difficulties as well needs to discuss with us. Let´s see some solutions must bee possible!


 

Första mötet i byn, alla var glada för återseendet. Ett barn hade fötts på natten o dött pga navelsträngen runt halsen. Sen vi lämnade i vintras har det fötts 11 nya barn o fler är på väg.
The first meeting in the village: all are happy to see each other again. BUT the night before a boychild has been boorn dead with the string around his neck. Since we left in february eleven babies has been born and some more are awaited.

Devi har blivit gift sen sist och ser strålande lycklig ut.

Devi has got married since last time and looks very happy!
Vi är alla glada att ses men två sorgliga händelser just samma dag  dämpar stämningen: Cibis första barn har dött vid förlossningen. Och i en MColycka med tre män (på en MC!)  har en  omkommit och två är svårt skadade. Stämningen är upprörd och allvarsam. Vi håller en tyst minut- och det blir verkligen tyst!
All are happy to meet again, but two sad incidents the same day is downing the joy: Cibi´s first child has died during the delivery. And in a MC accident with three men( on a MC! ) the driver has been killed and two are in Hospital gravely injured. The feelings are serious an mourning. We keep one minute in silence, like we do in Sweden- and it is really quiet!  Ny baby på väg. A new baby will come!

Shanti tvättar stilt sin nyfödde, en pojke - nu nog!           Shanti is washing her newborn baby-boy! Now it´s enough, no more babies!

Samtal om Preventivmedel. Flera vill gå med Kulvinder till Sjukhuset där man får p-piller gratis.
Serious talk about Contraceptives. Many want to go to the hospital together with Kulvinder, when they hear they are for free.


Jag visar bilder från Broderiakademins jubileum, när deras Världsbroderi-banderoll visas.De blir glada för hur deras broderier uppskattas. ( se eft tidigare inlägg) 
I show the pictures from the Jubilee- meeting in Embroiderer´s Guild, where the World Embroidery Day- banner was shown and their embroideries were highly estimated.And they were very happy. (See a former post!)

Shantis plantering.Shanti´s little garden.
No comments: