KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Thursday, June 26, 2014

TRÄDGÅRDSMÖTE MED MAHILAS VÄNNER / GARDEN MEETING WITH FRIENDS OF MAH

EXTRA ÅRSMÖTET / 25 JUNI /  EXTRA YEARLY MEETING


Kerstin, som bakat en god glutenfri kaka, Gudrun från Borås, styrelsemedlem, Maria, revisor, med TVÅ Mahilabroscher!
 Föreningen har medlemmar från Hälsingborg till Skellefteå i år 40 personer som betalat medlemsavgift,
två av deltagarna runt bordet i trädgården kom resande från Göteborg och Boråstrakten. 20 hade anmält förhinder.
In the association we are 40 members from Hälsingborg in the south to Skellefteå in the north of Sweden. Here are participaters travelling from Gothenburg and Borås, and of course from the neighbourhood.
 Alla kring bordet: Marias rygg, Lena,skymd,Birgitta,Elsa,Karin,ryggen på Gudrun. Maria, revisorn redogjorde för räkenskaperna. Vi hade att årsresultat på 18000 kronor 2013, jämför med 2012, 3000 kronor.  På kontot just nu: 42.827 kronor för arbetet i byn och 37.516 kronor på skolkontot.            Here is the whole gang: Maria from the back,Lena, Birgitta, who made a good rubarb cake,Elsa, Karin, the webshop keeper and Gudrun showing her back. Maria the acountance controller told about the acountance: we  made 18000 SEK  2013 compare with 3000 SEK 2012. On the bank account just now is 42.827 for the work in the village and 37,516 SEK on school account. 1000 SEK = 8042 Rupies
THANK YOU TO ALL OF YOU WHO HAVE CONTRIBUTED TO THIS GOOD RESULT.

Ingrid från Stockholm blev ny  medlem 


                                                                                    
                                                                                               Maria, Lena, Birgitta ersättare i styrelsen bidrog m. rabarberpaj


Vi enades om att stötta Kulvinder i en tid av personliga svårigheter. Hon är vår omistliga medarbetare i Byn och vi uppskattar mycket hennes stora kulturella kunnande och hennes stora intresse för arbetet med flickornas skolgång. We agreed to support Kulvinder in a very difficult period in her personal life. She is such an important coworker in the village, and we appreciate very much her great interest for the work with the girl's schooling
                                       


                                         
        

Friday, June 20, 2014

BREV NR 2 FRÅN KULVINDER / KULVINDERS LETTER NUMBER 2

NYA FREDSDUVOR FLYGER IN
NEW PEACE DOVES ARE SOON LANDING HERE


Dear mam

Hi 
This is today's second letter mam this time doves are so nice I am sure you will also like this time, mam this time when I gave them I cleared and said if this time they dont make well then we cut their names and we select only those women which make nice. So most of them this time made nice. Mam when you take these then you decide who is not made nice, bcoz I have not enough knowledge about embroidery and you know this.
Mam now about money: I need for payment to Kora Ram, courier and my salary so its near of 16000. And mam I cant take 6000 every month mam I know this money is very important for me but I dont know my heart can not except this plz dont think oterwise. You said you support Ashu so its big thing for me. So I think I get only payment for the days I really work. I hope you understand. 
With regard
yours kulvinder
Kommentar: Jag bad Kulvinder uppmuntra kvinnorna extra denna gång att göra riktigt vackra fredsduvor. Snart har vi dem här, och säljer via webbutiken!
Det har blivit en populär gåva till jubilarer av alla slag!

Kora Ram är den unge man som monterar våra broderier så väldigt fint. Han har svår diabetes och hjälper upp familjens ekonomi genom detta arbete. Mamman Moomal är änka med 7 barn varav tre flickor två går i skolan, den tredje sköter hushållet. Två vuxna söner och två tonåringar som drar in lite pengar på att samla skrot.

Ang 6000 rupies. Vi vill garantera denna lön per månad även om Kulvinder inte arbetar fullt så mycket alla månader. Hon har svårt att acceptera detta.

Ashu är Kulvinders son som bor med hennes föräldrar. Vi betalar hans skolgång.Tuesday, June 17, 2014

BREV FRÅN KULVINDER / LETTER FROM KULVINDER

I GÅR KOM ETT BREV...
YESTERDAY I GOT A LETTER...

Dear mam
Hellow
          Mam I met with all girls mothers they are happy to hear about girls results.  I told them that the girls are so hardworking but they need their parents support. If they give them time to read then girls read with more interest and get more good results. I asked to the Kavita's mother for continue her study and I discussed with all mothers and asked them about their girl's future. I met Kavita's father also and now they both agree to continue Kavita's study. Mam this time Mima said first Sugna will pass her school and after that they think about her marriage. So I think now slowly slowly they change their mind set.
I am happy now most girls going to the school and their parents understand the value of study.
Mam, Kunja, Mima, Pathani, Mirga and Jija1st, they are asking for their other girls support but that time I said I will tell this to you (Elsa mam) and I tell the women before the school opening. But mam I think we have many girls so we can't take more. We constraint only these girls.
With warm regards
your's Kulvinder

About Mirgas youngest daughter, we already decided to let her move to Gandhibal school
Jija 1st. Her daughter is Kavitha who will now repeat her 9th class, with more support from her parents.

Mima is the mother of Sugna who will be sure that she can complete her studies before marriage. This is a step forward, because her elder sister Nainu,18, had to struggle hard to get permission to finish her basic studies and then she wanted to go to college to become a teacher in Sanskrit. Now Nainu is married and we don´t know if she will be allowed by her inlaws to continue studies.

My comments: Kulvinder struggles hard with her English. I know she makes big effort to write this letter. Still it's quite understandable and I think she should be proud to be able to write such a letter. Nevertheless she decided to accept our proposal to join an English class to deepen the language.

Monday, June 16, 2014

DETTA ÄR NEELAM / THIS IS NEELAM

EN KORT BERÄTTELSE OM EN SKOLFLICKA
A SHORT STORY ABOUT A SCHOOLGIRL

Här är Neelam, på denna bilden är hon 7 år och går i andra förberedande klassen. Hon har sin skoluniform på sig och skall snart gå iväg till skolan. Barnen börjar skolan när de är 5 år, så Neelam har gått två år i förberedande klass. Nu är Neelam 9 år och efter sommaren skall hon börja andra klass i lågstadiet. I Indien går barnen 12 år i grundskolan. Alla går inte i skolan och många flickor får sluta skolan efter 4-5 år, för de skall hjälpa till hemma. Pojkar behöver inte alls hjälpa till utan de kan leka och busa. 

This is Neelam, in this picture she is 7 years old and she gores to secondary preparation class. She wears her school uniform and soon she will go to school. The children starts school at 5, so Neelam has already made two years Now she is 9 years old and after summer she will start the second class in "real" school. In India the kids go to basic school 12 years. All don't go to school and many girls quit after 4-5 years, because they are needed at home to help in the household.. Boys don't need to help at all and they can just play and have fun.
Neelams mamma heter Mirga och här är hela familjen. För två år sedan dog hennes pappa. Som många pappor i byn så arbetade han i ett stort stenhuggeri. Efter det tunga jobbet brukar många män dricka öl. Neelams pappa drack för mycket, så han blev sjuk och dog. Mirga vill att alla hennes barn skall gå i skolan, för att de skall kunna få ett bättre liv.
Neelams mother's name is Mirga and here is the entire family. Two years ago the father died. Many fathers in this village are working in the stone industry, so did Neelam's father. After the hard work with the stones many men use to drink beer. Neelam's father drunk too much, he got ill and died. Mirga want's all her kids to go to school so they can get a better life.

Detta är familjens kök. Här lagar storasyster chapatis till frukost.
Mormor och en kusinpojke väntar på frukost. Neelams Mormor och Morfar bor tillsammans med Mirga och hennes barn i det lilla huset som du ser överst.
This is the family kitchen. Here the elder sister makes chapatis for breakfast. Grandma and a cousine boy are waiting for food. Neelam's grandma and grandpa also live with the family in the small house that you can see on the first picture.


en av mammorna följer flickorna till skolan
One of the mothers follows the children to school.This is called 'walking schoolbus'.Här är Neelm när hon går i första klass. Barnen sitter väldigt ordentligt och tysta och gör sina uppgifter.
Here is Neelam in the first class. The children are sitting very proper and quiet and do their exercises.

Det finns inte alltid bänkar till alla barn. Barnen ställer ordentligt sina skor i en rad vid väggen och reser sig snällt upp när det kommer besök.
There are not always desks for all kids. Some must sit on the floor.
The shoes are put very carefully along the wall. And the children get up very nicely when any visitor occur.
Neelams lärare 
Neelam's teacher

Här är bilder av ingången och  skolgården i Ghandibal school. När det är rast är det fullt med barn och det låter likadant som på en svensk skolgård
A picture over a part of the schoolyard and the entrance to Gandhibal School. When the kids have the break there is a similar noise as in swedish scoolyards
Efter skolan får flickorna hjälpa till hemma. När de blir 12 år får de bära hem vatten tillsammans med de vuxna kvinnorna.
After school the girls must help in the household. They are training to be good housewives. When they get 12 years old they should help to carry water to home together with the adult women.

De yngre av skolflickorna tillsammans med Kulvinder, deras "skolmamma". Neelam är nummer 2 i nedre raden från höger. Efter skolan byter flickorna om kläder, för att inte smutsa ner sin skouniform.

Kulvinder är hon som hjälper flickorna med skolan. Hon går med dem och köper skolkläder och material, hon går varje månad till läraren och betalar skolavgiften. Och när terminen är slut delar hon ut flickornas betyg. Neelam är flitig och duktig i skolan hon har fått 89 poäng av 100. De har ett annat betygssystem än här i Sverige.

Nu har vi 22 flickor i olika åldrar som får stöd till skolgång av svenska vänner. Det kostar 1500 kronor per skolår för en flicka att gå i en bra privat skola.

Att gå i skolan är gratis i Indien. Men oftast är den allmnna skolan så dålig att flickorna inte riktigt förstår varför de skall gå i skolan. Därför hjälper vi dem att få gå i en bra privat skola.

The younger girls together with their "school mom", Kulvinder. Neelam is number two in the nearest row from the right. After school they change clothes not to get the school dresses dirty.

Kulvinder is the woman that helps the girls with school things. She takes them to the market to buy clothes and material, she goes every month to the school to pay the fee direct to the teacher. And when the term is over she shares the reports to each girl. Neelam is very diligent and bright at school, she got 89 points of 100. They have another report system in India than in Sweden.

Now we have 22 girls in different ages that can get good schooling with the help from swedish friends. The cost for one year is 1500 Swedish Crowns to go to a good private school.

In India in general school is free for al children. But very often the governmental school is not very good, so the girls cannot understand why they should go there.. That's why we help them to go to a good private school.