KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Thursday, July 23, 2015

GRÄSROTSINSAMLINGEN - CROWDFUNDUNG RESULT

RESULTATET AV GRÄSROTSINSAMLINGEN TILL KULVINDERS RESA.TILL MAHILAS VÄNNER

NU VÄLKOMNAR VI KULVINDER TILL SVERIGE


Vår Gräsrotsinsamling har givit 19.874 kronor till i dag den 23 Juli
inräknat 4000 utlovade sponsorkronor från Sparbanken Tanum. Föreningskassan får bidra med lika mycket.

Detta gör det möjligt att bjuda hit vår kära medarbetare Kulvinder. Hennes besök skall ju vara en studie-och-vänskapsresa och skall kunna underlätta våra fortsatta kontakter.

Hon kommer att vara här i Sverige 12 Augusti-3 September. Och under den tiden skall hon besöka sociala inrättningar: Vårdcentral, Barnavårdscentral, Mödravårdcentral, skolklasser, sociala företag, m.fl. institutioner. Det blir en miniworkshop med Britta Kleberg och besök på hennes skolgårdsprojekt med barn i Hamburgsundsskolan, besök i konstnärsverkstäder, Konstepidemin, muséer, utställningar, träff med våra familjer. Vi skall ”göra” Stockholm och Göteborg.

Det kommer att bli ett par tillfällen för alla intresserade att möta henne, framför allt i Bohuslän.

Söndagen den 16 Augusti kl. 18 bjuds alla in till en Välkomstmiddag i Tossene Sockenstuga.
Till denna middag kan biljetter köpas för 200 kronor. Några har redan gjort detta. För vår planering behöver vi din betalda bokning senast den 12 augusti.För den som bidragit med minst 200 kronor till Gräsrotsinsamlingen gäller de pengarna som middagsbiljett. Då behöver du bara anmäla att du kommer. Kanske vill någon bidra med lite matlagning? Anmäl även detta i så fall.

Tisdagen den 25 Augusti kl. 18.30 Gerlesborgsskolan
Empowerment and creativity through embroidery” about the work with women and girls in an Indian desert village .
Samtal kring några bilder från arbetet i byn Bheel Basti, Jaisalmer.
Kulvinder Kaur, Monika Lind Melander, Birgitta Hjertén, Elsa Agélii, kanske någon mer av dem som varit där.
Samtalet kommer att föras på vår bästa skol-engelska!
Tillfälle att köpa av våra broderier
Frivillig Entré ett samarrangemang med Gerlesborgsskolan (undersöker också Vuxenskolan ? Studiefrämjandet)

Under Kulvinders vistelse här kommer vi att knyta kontakter för hennes fortsatta arbete. Vi är öppna för alla slags förslag till hur arbetet skall kunna bedrivas så att Kulvinder skall kunna få stöd av en vidare krets och ansvaret fördelas på fler engagerade.

Du anmäler dig till Välkomstmiddagen till Elsa:elsa.agelii@telia.com
Betala till Mahilas Vänners Bg: 420-5431 Skriv:Kulvindermiddag

Välkommen till givande möten med en engagerad medsyster från Indien.

Täcklebo den 22 Juli 2015

Elsa Agélii

SPARBANKEN TANUM SPONSRAR KULVINDERS BESÖK 

THE CROWDFUNDING GAVE 19.874 SEK up to now the 23 july AND WE GIVE 1000 THANKS TO ALL GOOD DONORS!
Kulvinder is preparing to come here she has applied for visa and some time ago she got her first passport in life.
We have prepared a great program for her and for us together.
There will be two opportunities to meet her:
SUNDAY 16 AUGUST 6 AM IN THE TOSSENE COMUNITY HOUSE :WELCOMEDINNER FOR ALL FRIENDS Ticket, 200 SEK can be booked through paying to BankGiro:420-5431

TUESDAY 25 AUGUST IN GERLESBORG ARTSCHOOL, 18.30 a talk in connexion with some pictures from the work in the village, Bheel Basti. Kulvinder, Monika, Birgitta, and Elsa and perhaps somebody more who has taken part in the work.
"Empowerment and creativity through embroidery” about the work with women and girls in an Indian desert village .