KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Wednesday, September 24, 2014

EMMA WATSON'S SPEECH IN UN TO THE MEN OF THE WORLD


PLEASE CLICK THE LINK TO SEE THE SPEECH.
or copy the link to the address field, to see it.


 http://www.politism.se/story/emma-watsons-tal-till-varldens-man/

When I hear this I think of all women we meet in India. It has a deep meaning for all people of the world.
                   The new elected women leaders: Jatani, Kunja, Mirga
    Women work all over the poor part of the world. Girls are joining from 12 years of age.

Thursday, September 4, 2014

ELDSVÅDA / FIRE ACCIDENT

SITAS LILLA HEMMABUTIK HAR BRUNNIT / SITAS SMALL HOME BOUTIQUE ON FIRE

Det vanligaste sättet för kvinnorna i byn att få en inkomst är att ha en liten butik i hemmet. Sita sålde kosmetika i ett litet utrymme. Stor bedrövelse när allt brann upp efter ett överslag i det elektriska systemet. Sita var förtvivlad. De elektriska installationerna är inte så pålitliga och kunskap om det elektriska saknas ofta i byn.
Mahilas Vänner kunde erbjuda henne ett räntefritt lån för att återskapa butiken. Hon beräknade att hon skulle behöva 30000 Rupies = 3500 kronor och att hon skulle kunna betala tillbaka inom två år. Samtidigt är detta ett test för oss för att se om microlån kan fungera.
The most common way to get an income for the women is to run a small boutique in their home. Sita sold kosmetiks in a small corner. She was heartbroken when all her goods were destroyed in the fire in the electrical system.
The electric installations are not reliable and knowledge about electricity is often missing in the village.

We could offer her a small interest-free loan to restart her shop. She estimated that she would need 30000 Rupees = about 3500 SEK and that she should be able to pay back within two years.
At the same time this is a test to see if a micro loan system could work. 

Här signerar Sita sin låneöverenskommelse.
Here Sita is signing the 'legal paper' about her loan.


                              Mirga en av gruppledarna och en annan kvinna bevittnar.
                       Mirga one of the group leaders and one other woman are contra signing

                           
    Ett möte med en elektriker som berättar om farligheten med elektriciteten hur man sköter den.
    An electrician is telling about the danger with electricity and how to care about it.