KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Sunday, July 6, 2014

SKOLAN BÖRJAR 1 JULY SCHOOL STARTS

Kulvinder goes to the market to buy all material and stuff needed. Here Kulvinder is working in her own home.                      Alla olika prylar som behövs skall inhandlas på marknaden. här arbetar Kulvinder i sitt hem. Allt arbete sker på golvet. Bord är inte vanligt.

SKOLSTART FÖR VÅRA 23 FLICKOR
Kulvinder har bråda dagar. Hon besöker skolan och betalar första månaden på terminen och utbyter information om varje flicka.

SCHOOL STARTS FOR OUR 23 GIRLS

Kulvinder has busy days. She goes to the school to pay for the first month and share information about each and every girl. 

Kulvinder writes:
Mam Madhu was going with me to school for her interview but the teachers are not satisfied. They said if we want Madhu's admission then they take her in fifth class. Her parents do not agree so they said no. So now we have 23 student. Mam, Moomals condition is not good and her second daughter in the same school (Elsa:we don't support her yet) she is also bright, quite like her sister Asha, so I ask, can we adopt her? Tell me 
yours kulvinder
Elsa: Madhu is a new girl who was threaten by her father to quit school, she went to the general school and should start in sixth class. We decided to help her to continue school and move to the better private school. Now the father stops this as you can see. It also tells that the general schools tend to be not good enough.
Elsa: Madhu är en ny flicka som riskerade att få sluta skolan eftersom hennes pappa inte ville tillåta en fortsättning. Hon gick i den allmänna skolan och skulle börja sjätte klass. Vi beslöt hjälpa henne att få fortsätta sin skolgång och låta henne gå i den bättre privata skolan, men eftersom de ansåg att hennes kunskaper inte räckte måste hon gå om femte klass. och då ville inte föräldrarna (fadern) tillåta detta.
Moomal är en av änkorna, hon är sjuklig och vi stödjer en av hennes flickor, nu föreslår K att vi skall stödja även den andra av hennes småflickor, som är "lika bright som Asha".Kulvinder in school  to pay and discuss.
Kulvinder gather all the younger girls to inform them about the school start. Some mothers are also there - interested.