KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Friday, May 30, 2014

BRITTAS BILDSPEL OM FLICKORNAS BRODERISKOLA / BRITTA'S FILM ABOUT GIRL'S EMBROIDERY SCHOOL
BRODERADE BILDER FRÅN INDIEN / EMBROIDERED STORIES FROM INDIA

Britta Kleberg har gjort ett bildspel till den intressanta hemsidan om slöjd med datorn som hjälpmedel.
Inger Möller Degerfält skapar och driver den. www.slojd.nu  Följ länken nedan

Britta Kleberg has made a film for the interesting web-site about handicraft with the computer as a tool.
Inger Möller Degefält creates and runs the site. www.slojd.nu Follow the link


http://www.youtube.com/watch?v=EpokkCmVgQc


Saturday, May 24, 2014

SKOLAVSLUTNING / SCHOOL IS FINISHED

DE YNGSTA SKOLFLICKORNA MED SINA BETYG

THE YOUNGEST SCHOOLGIRLS WITH THEIR REPORTS.

   
        
Alla utom två äldre flickor blir uppflyttade till nästa klass. Den ena Laxmi kan klara sig med extra lektioner. Kulvinder har ordnat en lärare åt henne. Kavitha får gå om 9:an.
Engelska och matte tycks vara det svåra.
Kuvinder skall besöka familjerna till alla våra flickor och tala med dem om hur viktigt det är med föräldrarnas stöd i deras skolarbete.
All our girls have moved to the next class. Except for two in 9th class. Laxmi will make it with the help by an extra teacher, Kulvinder has found a good one for her. Kavitha has to repeat her 9th class.
Kulvinder will visit all the girl´s families and talk with them about their girls schooling and about how important it is to really get support from the parents.

Perhaps I will tell more when I get to know more


Name
Mother’s name
Class which they passed
Now their class
Percentage of number
1
Yashoda
Ajabi
UKG
Ist
98.4%
2
Neeraj
Fooli
UKG
1st
82.3%
3
Gomati
Giga
UKG
1st
77%
4
Gudiya
jammu
UKG
1st
70%
5
Yashoda
Rajiya
UKG
1st
96.2%
6
Geeta
Barju
UKG
1st
62.6%
7
Chunni
Maryam
1st
2nd
54.2%
8
Neelam
Mirga
1st
2nd
89.4%
9
Chhamiya
Samda
2nd
3rd
93.4%
10
Diveya
Samda
2nd
3rd
94.6%
11
Asha
Moomal
2nd
3rd
98.2%
12
Devi
Giga
3rd
4th
56%
13
Mamta
Maryam
3rd
4th
52.8%
14
Mamta
Ajabi
5th
6th
83.4%
15
Kanchan
Pathani
7th
8th
37%
16
Karishma
Mirga
UKG
1st
58%
17
Anita
Giga
9th
10th
42%
18
Sugna
Mima
9th
10th
51%
19
Ashmeet
Kulvinder
8th
9th
74%

Monday, May 12, 2014

PERFEKTA PRESENTER / PERFECT GIFTSGÅVOR TILL DEN SOM HAR ETT STORT HJÄRTA FÖR VÄRLDEN
                            GIFTS TO A FRIEND WITH A BIG HEART FOR THE WORLD


Flickorna har broderat fredsduvor efter Picassos teckning Se dem i indisk tolkning
The girls embroidered Peace Doves from the drawing by Picasso, Here you see them in Indian way 


Broscher med en liten vattenbärerska, alla olika.
Brosches with a small Mahila, all different.


Mahila = kvinna, Vattenbärerska
Varje dag ser man dem i långa rader med krukor på huvudet bära hem vatten till familjen-
Kvinnors arbete i den fattiga delen av världen
Mahila= woman, Watercarrier
Every day you see them carrying water from long distances for their families.
Women´s work in the poor part of the World.
 
Över hela världen ser man kvinnor som bär hem vatten i krukor på huvudet. Ofta har de lång väg att gå flera gånger om dagen till närmsta vattenkälla. I vår tid med vattenbrist och klimatförändringar ökar problemen att få tillgång till rent vatten framför allt i den fattiga världen. Att bära hem vatten är en stor del av kvinnors liv varje dag.
Mahila Aur Pani Embroidery Club
Sedan 2007 utvecklar vi ett projekt som nu innebär att 40 kvinnor i byn Bhilon Ki Basti i Tharöknen, Raja- sthan, broderar sin vattenverklighet. Med hjälp av Kulvinder Kaur från socialarbetar-NGO, SKSS, sätter vi igång arbetet, köper broderierna, visar och säljer vid olika tillfällen i Sverige och Europa.
30 flickor 10 -16 år deltar i en ”broderiskola”, där de under ledning får brodera bilder från sin egen vardag. Behållningen går direkt tillbaka till arbetet i byn och flickors skolgång. Man kan också bidra direkt till flickors skola via hemsidan.


Mahilas Vänner, medlemsavgift:100kr/år bg:420-5431 Välkommen som medlem bäst att betala 100 kronor via hemsidan då får vi nödvändiga adresser:
www.mahila.se info,film, butik
www.mahila-indianembroideries.blogspot.com blogg mahilafriends@gmail.com Kontaktadress:
Projektledning: Elsa Agélii, Britta Kleberg konstnärer, Monika Lind- Melander sjuksköterska,Sverige

i Indien, Kulvinder Kaur, e-post:kgrewal81@yahoo.in

Ett informationsblad med bilder följer med vid köpet av ett broderi.


Thursday, May 1, 2014

ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN MAHILAS VÄNNER / YEARLY MEETING IN THE MAHILA FRIENDS ASSOCIATION
ÅRSMÖTE MAHILAS VÄNNER
3 MAJ 2014 PÅ KKV-BOHUSLÄN kl. 14

Dagordning
§ 1 mötet öppnas
§ 2 Val av ordförande sekreterare och två justerare för mötet
§ 3 Har mötet utlysts stadgeenligt?
§ 4 Godkännande av dagordning
§ 5 Verksamhetsberättelse
§ 6 Ekonomisk redovisning
§ 7 Revisionsberättelse
§ 8 Frågan om ansvarsfrihet för Styrelsen?
§ 9 Val av ordförande för 2014
§ 10 Val av styrelsemedlemmar
§ 11 Val av revisor och revisorssuppleant
§ 12 Val av valberedning
§ 14 Fastställande av medlemsavgift för år 2015
§ 15 Plan för kommande verksamhetsår/ resonemang
§ 16 Diskussion om ändring av punkt 20 i Stadgarna:§ 20 Vid upplösning av föreningen skall tillgångarna överlåtas till kvinnornas organisation i byn (tex. SKSS) om detta är möjligt; annars till Tilonia Barefoot college, Kisanghar, Rajasthan – förslag att detta ändras.
§ 17 Övriga frågor
a) anmälda i förväg om du inte kan komma
Skriv eller ring till Elsa: elsa.agelii@telia.com
b) väckta under mötet. Idéer och förslag är mycket välkomna

ÖVRIGA FRÅGOR
Rapporter om kontakter,initiativ:
World Embroidery Day, global org.för broderi: All One Thread
Hemsidan, ny butiksansvarig övers. till engelska och tyska

Filmen: spridning, översättning på gång, hindi & english
skall vi satsa på övers. svenska;engelska ?

Spridning av kunskap om Mahila - alla kan delta i detta
                                   

Med tanke på resande hit har vi satt tiden till 13.30 - 15.30. Vi kommer att vara i KKV- B:s Konstnärernas Kollektivverkstads KAFÉ OLIVIA.
Buss går från Göteborg kl. 10.10, framme i Brygge, Sotenäs kl 12.10. Därifrån har du 10 min. promenad till KKV och möjlighet till lunch. Efter Årsmötet får vi en fikastund på kaféet, gärna i solen på verandan. Jag kommer att hämta vid bussen.

VARMT VÄLKOMNA
HÄLSAR STYRELSEN