KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Monday, February 25, 2013

SUMMERING 4 MÅNADER / SUMMING UP 4 MONTHS

                                               AVSKEDSKALAS / FAREWELL PARTY

 
Måndagen den 11 februari samlas alla som kan till ett litet kakkalas.
Monday the 11 February all are gathering to a Farewell party with sweet cakes

Många flickor har tagit ledigt från skolan, för dom blev så sena på sin utflykt till öknen kvällen före.
Many girls took a day off from school as they were so tired after the late excursion to the dunes the day before
Läs om Britta Klebergs arbete med flickorna i www.brittareser.blogspot.com 
Read about the girls work in the blog: www.brittareser.blogspot.com

Vi summerar vad som har gjorts under den här tiden.
We are summing up what has been done theese 4 months
Sömnadsgruppen: med  besök av skräddaren Chagan, som skall komma tillbaka snart.15 kvinnor deltar.Målet att de skall kunna göra arbete för skräddare i marknaden.
The stiching group 15 women and girls was visited by the tailor Chagan, who gave advise and comments about their work. The goal is that the women shall be able to take work from tailors in the market.
Mirga minns detta och stick-och virk-verkstan. Hon uttrycker också hur roligt det är att andra samlas på hennes gård.Mirga expresses the good feeling when there are many women meeting and working together in her yard. She remembers very well the stiching and knitting workshops .
Den vanligen så tystlåtna Jammu säger:"det är roligt och vi får lära oss så mycket i cirkelsamtalen."
När Ett par av mammorna ifrågasätter varför inte de får skolan betald för sina flickor, säger Jammu:  "men vi måste ju själva ta ansvar för våra barn, det är ju inte Elsa-mams ansvar"
Jammu who use to be quiet declares that "it is so interesting to take part in the circle-talks, we get to know so much!"she also says about the help to girl's schooling:-"But we are responsible for our children it cannot be a responsability of Elsa-mam!"
Giga 1: "Nu har Elsa-mam varit här så många gånger att vi tycker hon hör till oss!"
Giga 1:" Now Elsa-mam has been so much with us that she belongs to our family"
Kvinnorna vill också få göra utflykt! Många av dem har knappt varit utanför byn. Kulvinder föreslår att hon skall åka ut med dem. De vill göra utflykt med Elsa-mam! -"Lovar, Nästa gång! Fundera på vart ni vill åka tills dess!"
The women also want to go for excursions, and they want to do it with Elsa-mam! I promise we will do next time. Think it over what you want to do! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAD HAR VI GJORT DESSA FYRA MÅNADER
WHAT DID WE DO THEESE FOUR MONTHS

Monika Lind Melander sjuksköterska och vän, har deltagit i arbetet, stöttat och varit min "assistent"i tre av de fyra månaderna. Oumbärligt!
Monika Lind Melander, she is my friend and a nurse. She has supported and been an indispensable "assistent" in three of the four months.
 
Fredsduvor som flickorna broderar
Peace Doves that the girls made.
Boy's Club/ cricket, football+ snack om hur man blir en bra pappa och man.
Boy's Club/ cricket, football and how to become a good father and man.
Schoolgirls 15 flickor "walking schoolbus". plus 4 äldre flickor som riskerar att få sluta skolan eftersom familjerna inte har råd stt betala avgiften. Viktigt att stödja dessa flickor som har visat genom 5-6-7 år att de vill och kan gå i skolan.Flera svenska vänner anmäler intresse att stödja flickors skolgång kontinuerligt.
Schoolgirls There are many swedish friends who want to support girl's schooling. Especially important to help the elder girls who are at risk to drop aou of school because  of the familys economy.
Flickorna flyger drake, åker på ökentur
Girls flying kites
Engelsk konversationsgrupp m flickor svårstartat- nästa gång...
English conversation - girls
måla rita m Gudruns oljepastelkritor
Paint and drawing
Broderade bilder av kvinnornas glädjeämnen och drömmar
Womens embroidered images of happiness and dreams
Trygghetsövningar som skulle leda till att våga lita på varandra. Samarbeta!
Safety training

Stickning- virkning Sirpa Odelius/ Anette Gillholm. Flickor och några kvinnor intresserade att lära.
Knitting and Croaching .Girls and some women are interested to learn.
Tilonia Barefootcollege förberedande resa m Moomal och Mima
Tillverkning av mensskydd15 dagars träning i Tilonia planeras. 3 flickor, en kvinna från byn och Kulvinder.
Production of Sanitary Pads 15 days training in Tilonia is planned
Möte med byordföranden,Nat Ram som lovar få männen att tillåta att kv/ flickor får delta.
Meeting with Village chief Nat Ram
Nat Ram och ND bjuds med att besöka Tilonia när träningen blir av i mitten av maj.
Nat Ram and ND will be invited to visit Tilonia
Ajabi får säker månadsinkomst 6 vattenbärerskor att brodera per månad,= 1500 Rs varje månad.
Ajabi gets a monthly income through making 6 embroideries a month = 1500 Rupies
Maya fick tyger och garner till egna fria broderier, för att ge henne lite glädje och lugn. Hon är
alldeles slut efter att ha fött 3 pojkar under 2½ år.Innan giftermål och barnafödande var hon mycket kreativ. Hon kan skicka dem till mig. Vi betalar broderierna.
Maya got cloth and yarn to create her own embroidered images as a therapy while she is now very weak after giving birth to 3 babies in 2½ years. Before her marriage she was very talented artistically.

Kulvinder, vår oumbärliga medarbetare, tolk, "stormamma"till skolflickorna,kloka kulturvägledare m.m.Vid sin sida har hon Nakathan Detha,ND,samordnare och "boss"för socialarnetar org SKSS.
Kulvinder our indispensable co-worker,interpreter "extra-mama" for the schoolgirls and wise cultural adviser. On her side is Nakathan Detha,ND, the coordinator and Boss of the social workers SKSS:

Avslutningslunch under det skuggande trädet på Desert Boys Dhani, m. Britta, Kulvinder och ND
I restaurangens centrum står denna vackra uppsättning, typisk i Indien. I trädet ovanför många grönskimrande fåglar och pyttesmå ekorrar.

The final Lunch in the shadow under the big tree in Desert Boy's Dhani med Britta, Kulvinder och ND. In the center of the restaurant is this typical decoration.

Senare på eftermiddagen tog jag tåget till Delhi.
NÖJD OCH TACKSAM FÖR DESSA RIKA OCH INTENSIVA FYRA MÅNADER
Later this afternoon I took the train to Delhi.
CONTENT AND GRATEFUL FOR THEESE RICH AND INTENSE FOUR MONTHS

Sunday, February 24, 2013

SKOLFLICKOR / SCHOOLGIRLS 2

MORGONBESÖK I BYN INNAN FLICKORNA GÅR TILL SKOLAN
MORNING VISIT IN THE VILLAGE BEFORE THE GIRLS GO TO SCHOOL


Frukostchapatis gräddas i varje kök. Chapatis for breakfast are made in every kitchenNeelam färdig att gå till skolan och tillsammans med syskon och  mamma Mirga som blev änka för ett halvår sedan.
Neelam is ready for school and to the right she is together with her sieblings. Mama Mirga became widow half a year ago
                                       Neelam i sin skolklass i andra förberedande klassen
                                       Neelam in her class second preparatory class
                                                       Vatten måste hämtas vid brunnen

                                                       Här är Chunni Maryams dotter hon går i samma klass som Neelam.
                                                 Here is Chunni Maryam's daughter, she is in the same class as Neelam.

Samda som är änka har två flickor i skolan Bakom dem står Cibi, som giftes bort förra året.Till bröllopet fick Samda skuldsätta sig så högt att hon nu har ont i kroppen av oro. Traditionen med Dowry- att flickans familj lämnar dyrbara gåvor till brudgummens familj är en tung börda för flickors familjer. Vi resonerar mycket kring detta. Men ännu har ingen förmått gå emot traditionen,som för övrigt är förbjuden i lag. Den unge mannen är Samdas son, som  gifte sig för ett par år sedan och nu har ett litet barn.som han ständigt bär omkring på. En mycket ovanlig syn.
Samda who is widow has two girls in school, Chamiya and Diviya, both in the first class. Behind them is Cibi 20 years, she got married last year. To the wedding Samda had to take such a big loan to afford the Dowry, that she now has pain in her body because of worry. The tradition with Dowry, - the girl's,family has to give costly gifts to the grooms family it is a heavy burden for girl's families.It is forbidden by law, but nobody dares to break this tradition.The young man is Samda's son. He married two years ago and now he is a caring father to a little son. A sight which is very unusual .
                        Chamiya och Diviya går båda i första klass.

                                         Innan Chamiya går till skolan diskar hon frukostdisken.
Djuren får också sitt på morgonen.  

Tuesday, February 19, 2013

SKOLFLICKOR / SCHOOLGIRLS 1


 SVENSKA VÄNNER BETALAR FEMTON FLICKORS SKOLGÅNG

SWEDISH FRIENDS SUPPORT SCHOOL FOR FIFTEEN GIRLS

Möt de yngsta flickorna en tidig morgon innan de går till skolan. 
Meet the youngest girls an early morning before they go to school
Mamma Ajabi lagar chapatis till frukost som alla andra mammor.Mom Ajabi makes chapatis for breakfast, like all other mothers

 Asha, Moomals flicka, har brått att klä sig,snart skall de gå. Mamma Mommal och lillasyster väntar. Storebror Kora Ram, som har diabetes och brukar få jobb med montering av broderier syns i bakgrunden. Pappan i familjen dog för några år sedan, så nu hör familjen till dem som vi stöttar extra.
Asha, Mommals daughterdresses in a hurry. Mama Mommal and her younger sister are waiting.Big brother Kora Ram , who suffers from Diabetes and therefore  gets job with the finish of the embroideries , standing in the background. The Father died some years ago and this family belongs to them we try to support extra.Four sons and three daughters.
Asha i sin skolbänk i första klass
Asha in her schooldesk
Gomti, Gigas dotter går i första förberedande klass då är flickorna 5 år
Gomti, daughter of Giga and all five following girls are 5-6 years old and goes in the first preparatory class
Radiya with her schoolgirl Yashoda

 
Gudiya, Jammus dotter och Neeraj Foolis flicka går också i första förberedande.
Under står Gita, som bor med sin farmor, därför att Mamma Barju, pappa och 5 syskon har tillfälligt flyttat ut till någon släkting med odlingsmark. Pappan skall komma ifrån sina suparbröder, kanske skall det lösa familjens problem. Mamman som blev gift när hon var 19 år är nu 27 och väntar sitt sjunde barn.
Here is Gita who stays with her Grandma, because mammy Barju, her dad and 5 sieblings for a period have moved to a contryside village to try to solve the problems with the drinking father, to get him away from his drinking companions. The mother got married as 19 years old, she is now 27 and awaiting her seventh baby.


Yashoda har bara fått på sig skorna och tröjan ännu, men snart travar hon iväg tillsammans med de andra småflickorna.Yashoda has only put on her schoolshoes, but soon she will walk away together with her small comrades.
Mammorna turas om att följa de minsta flickorna till skolan. "Walking Schoolbus"The mothers create a "Walking Schoolbus" to follow the youngest girls to school
Yashoda i sin första förberedande klass
tillsammans med Neeraj och Gudiya. Branen sitter vid låga runda bord.
Här är för tillfället två klasser med sin fröken. Kulvinder som är"våra" flickors "stormamma" hälsar på. Det är hon som sköter allt som har med flickornas skolgång att göra. Hon betalar skolavgiften varannan månad, går med alla flickor och köper skolkläder och material. Hon får ta emot lärarnas omdömen, beröm eller klagomål.
"Mama" Kulvinder visiting the first preparatory class. She is keeping all contacts with the school for "our" girls: paying the schoolfees each second month, receive the teachers praise or complaints, buying schooluniforms,and material. Shortly she takes CARE for the girls.


 Storasyster Mamta följer småflickorna hem.
Mamta big sister, follows the youngest girls back home.

Nästa avsnitt skall jag berätta om de äldre skolflickorna.


 

Thursday, February 7, 2013

BAREFOOT COLLEGE TILONIA

STUDIERESA TILL TILONIA STUDYTRIP TO TILONIA
www.barefootcollege.com
Läs i tidigare blog om vårt förra besök.

Två kvinnor från Byn, Mima och Moomal, Kulvinder, Annette, Ann-Sofie och Elsa åkte buss på skumpiga vägar en natt dit och nästa natt tillbaka. Tilonia är ett barfotacollege för illitterata kvinnor från avlägsna byar, där utbildas även en del handikappade män.
two women for the village, Mima and Moomal, Kulvinder,Elsa went by buss on bumpy roads one night to and one night from Tilonia.This is a Barefoot College for "illitterate women from remote villages.
and also some disabled persons.

 
1972 startades detta imponerande college av Bunker Roy i ett nedlagt sanatorie-område. Nu finns även ett nyare campus, som innehåller bl.a. matsal, bibliotek,gästhus,butik. Kvinnorna får komma hit och lära sig läsa skriva, de får träning i olika verkstäder. Kurserna är olika långa, men ofta 6 månader.

Vi blir visade runt av en man som kom dit för 25 år sedan,då kunde han inte läsa och skriva. Han blev så intresserad att han bad Bunker Roy att få stanna och hjälpa till. "Här hjälper vi inte till" blev svaret, "men du kan få arbeta på kontoavdelningen"Ja, han gjorde så och 4 månader senare kunde han göra nytta på avdelningen. Nu är han en av Tilonias hängivna medarbetare.
.
                            Kulvinder, Moomal och Mima i förundran inför den jättelika solugnen.

 Kvinnan som förestår verkstaden visar hur en tidning börjar brinna i hettan från de koncentrerade solstrålarna.
 I den stora solenergiverkstaden tränar kvinnor från olika håll i världen från Afrika, Solomon Islands och från Jarkand i östra Indien. De bor här i sex månader och reser sedan hem till sina byar och sprider ljus och energi från solen.
Eftersom kvinnorna är illitterata ges instruktionerna med hjälp av färgfält uppsatta i följd på ett anslag, färgen återkommer på komponenterna.
20 adivasi- kvinnor kom från Jharkand i östra Indien, där finns många byar utan elektricitet. Tre byäldste hade besökt Tilonia innan de gav sitt tillstånd för kvinnorna att fara.I sex månader vistas de här och lär sig bygga solenergilampor, och mycket annat. kvinnor som ofta inte förut har varit utanför sina byar.
Chai liksom Kaffe skapar gemenskap. Så mycket fanns att prata om. Frågan om männen super och slår-hur fick ni lov av era män- Vem tar hand om barnen? blev diskuterade. Männen tar i flera fall hand om barnen och alkoholismen är utbredd där som i Rajasthan.
 De minsta barnen får följa med sina mammor. De springer omkring som hemma i byn.

Dockverkstden var nog det roligaste besöket.
Mima och Moomal har roligt åt handdockans lustigheter.
Här får man lära att göra dockor och att spela med dem. Dockor är ett oslagbart hjälpmedel när något viktigt skall förmedlas i illitterata byar.Sociala frågor, som alkoholism, Barnäktenskap,Flickbabies överlevnad. och mycket mer.
 En kvinna är utbildad till barfota- tandläkare. Hon kan göra de nödvändiga tandläkerierna, men får inget certifikat,då skulle hon ju kunna "öppna eget"och flytta från byn, meningen är ju att hon skall bli till nytta hemmavid.
Tandläkarens leende
                                              Återbruksverkstaden Påsar av tidningspapper--
                                                       Leksaker av uttjänta sandalsulor--
Verkstaden för sanitetsbindor. Vi är intresserade att försöka starta en sådan verkstad, sedan vi förstått att de flesta flickor och kvinnor använder tygtrasor som mensskydd. När vi förstod att flickor t.o.m. uteblir från skolan under mensoperioderna, av rädsla att det skall synas, känns det särskilt viktigt. Och att samtidigt med tillverkning och försäljning sprida kunskap om underlivshygien och sexualkunskap. Ämnen  helt tabu att tala om. Detta skulle kunna vara ett uppdrg för SKSS. Mahilas Vänner skulle stå för träningen på Tilonia.
                                        Pappersfibrerna som används fluffas up i denna apparat.
                                           Komponenterna sammanfogas i en form och limmas.
Här får vi veta hur träningen är upplagd. Vad apparaterna och materialet kostar. Vi skall vara minst 5 deltagare från Bheel Basti , tre flickor en bykvinna och Kulvinder. Träningen tar 15 dagar. Tilonia har haft denna trillverkning i två räknar inte med att den skall gå med vinst. utan att det är en inkörsport för att väcka medvetande om kvinnors underlivsproblem och övriga hälsa.
Mima inser genast att detta skulle bli alltför dyrt för byn att åstadkomma Men båda kvinnorna skulle gärna vilja vara här en tid. de ser att det är "ofarligt". Det skulle vara fint för Nainu, dottern, menar Mima.
Hemresan- en natt till på iskall skumpig buss. Men först två timmars väntan vid busstationen i Kishangaar. Tillfälle att studera nattlivet i en vanlig indisk stad. Endast män är ute. Mima och Moomal somnar på en stenbänk, säkert trötta av alla intryck. Moomal som kom till Bhil Basti från Pakistan för 25 år sedan, har aldrig varit utanför byn sen dess.
Mima och Moomal berättar om resan för intresserade åhörare.
Nu har vi talat med byäldsten och han skall hjälpa oss att påverka männen att ge tillstånd
till de flickor och den kvinna som skall få delta i träningen.