KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Friday, October 24, 2014

TILLBAKA TILL BYN - BACK TO THE VILLAGE


VAD HAR HÄNT SEN SIST? - WHAT HAPPENED SINCE LAST YEAR?

Vi flyger från Landvetter den 28 okt. Vilar under dagen den 29 i Delhi, sedan Jaisalmer express tåg 18 timmar! Framme i Jaisalmer den 30 okt.
We leave on 28 Oct. Rest in Delhi during the day 29, take the Jaisalmer Express train 18 hours and reach Jaisalmer at 11 o´clock the 30 Oct.

 Mycket hinner hända på ett år.Människornas liv är väldigt oskyddade. Ingen social välfärd. Det är med viss oro vi återser våra vänner i byn. Alltför unga flickor kan ha blivit gifta, nya barn har kommit till världen. Någon ung mamma väntar sitt åttonde barn...
Much can happen in a year. People's lives are very fragile. It's with some worries we return to meet our friends. Too young girls can be married, new babies are born, illness can be very dramatik. There are also good news!!! Let's see! Follow our blog!  

Vad hände med de nyvalda gruppledarna? Hur gick det med P-pillren som de skulle distribuera?
 What happened with the three new elected groupleaders? What about the contraceptive pills?
 Och flickorna i skolan? Förstår föräldrarna betydelsen av att gå i skolan? Kan de stödja dem? Förstår familjerna att stödet kommer från svenska vänner, som vill hjälpa flickorna till en bättre framtid? Krocken med traditionen att tidigt gifta bort flickebarn?
And the girls in school? Do the parents understand to support their school work? The clash with the strong tradition for early marigas for girls?


Neelam, 9 år, i skolan, hon är ambitiös och jag vet att hennes mamma Mirga är fast besluten att hennes barn skall gå i skolan.FÖLJ VÅR BLOG! DU KAN PRENUMERERA GENOM ATT SKRIVA IN DIN E-POSTADRESS I SUBSCRIBE-RUTAN

Neelam, 9 years old, at school, ambitious and talented. I think with strong support from her mother Mirga, who really understands the importance for a girl to attend school.

PLEASE FOLLOW OUR BLOG! YOU CAN SUBSCRIBE TO IT BY WRITING YOUR E-MAIL ADDRESS IN THE SUBSCRIBE BOX.