KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Tuesday, March 31, 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-15

MAHILA AUR PANI EMBROIDERY CLUB
FÖRENINGEN MAHILAS VÄNNER org.nummer: 802459-9063 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MAJ 2014 - APRIL 2015
Styrelse: ordf. Elsa Agélii, kassör Elsa Agélii, ledamöter: Monika Lind Melander, Gudrun Carlander v.kassör, suppl: Joanna Schroeder, Birgitta Hjertén, adj:Karin Pütger, butiksansvarig.
Medlemmar: 58 betalande medlemmar tom 2014, varav 2 föreningar.
Skolstöd:
31 stöder 24 flickors skolgång, de flesta för helår, andra med punktinsatser!
Ex:När Maria fyllde 70 år önskade hon sig bidrag till flickors skolgång. Det blev 2700 kronor!  Se kassarapport.
Filmen: Halvtimmesversionen översatt till Engelska: ”Embroideries for Life”.
Samarbetspart i Indien som förut: SKSS - NGO genom socialarbetaren Kulvinder K.Grewal

Kulvinder in a meeting with the women you see: Moomal, Fooli and Jammu. 
VERKSAMHET I SVERIGE:
Facebook-sida: mahila embroideries: att ”gilla”den sidan och sedan ”dela” vad som kommer upp bidrar starkt till försäljningen av broderier och kunskapsspridning, Karin sköter den tillsammans med Elsa. Annan medlem som vill kan också vara ”administratör”bara säg till!
Juli: Medlemsmöte i Täcklebo + extra årsmöte, då Elsa valdes till kassör, att assisteras av Gudrun Carlander.
Världsbroderidagen 30 juli firades på KKV- Bohuslän tillsammans med Broderiakademins lokalgrupp, Uddevalla och den indiska banderollen fanns med.
Augusti: Dalslands Konstmuseum Del i Elsas utställning, många broderier sålda.
Julmarknaden på Röda Sten Karin P initierade och skötte det hela tillsammans med Birgitta Hjertén, Vi sålde för ung. 5000 kronor!
Mars 2015: Stadsbyggnadskontoret, Elsa ställde ut, Karin Pütger fanns där varje dag för samtal och försäljning. Broderier såldes för 4700 kronor!= tre flickors skolår!
Föredrag: Elsa, Monika och Britta har talat i olika sammanhang bl.a. i skolklasser. Då säljs också broderier.
”Pecha Kucha”-presentation vid NTA (Nordic textile Art) årsmöte i Helsingfors, 19-22 mars. Hemsidan: Karin P butiksansvarig hela året, en mycket värdefull avlastning. Hon kommer också att sköta uppdateringarna, alldeles snart kommer filmens engelska version upp! Administrationen: pågår kontinuerligt och tar mycket Elsa-tid i anspråk.
Kunskapsspridning sker genom bloggen:
www.mahila-indianembroideries.blogspot.com
Vår 'Malala' heter Neelam 9 år hon svarar på RajasthanskTV-s frågor om skolan. foto: Monika Lind
page1image17384 page1image17544 page1image17704 page1image17864
Kulvinder är stormamman som sköter de 24 flickornas skolgång
 VERKSAMHET I INDIEN
Kulvinder sköter allt arbete med skolflickorna under hela året.Varannan månad går hon till varje klasslärare och betalar skolavgiften. Hon tar med flickskocken till marknaden och köper nya skoluniformer, skor och alla andra detaljer. Någon mamma följer också med. Tillsammans med ett par av skolans lärare besökte hon många familjer i byn för att försöka övertyga dem om att låta barnen gå i en bra skola.
Hon är stormamman som tar emot lärarnas kritik och andra omdömen och förmedlar det till föräldrarna. När något händer samlar hon föräldrar och flickor för samtal. Om det blir tal om att en flicka skall sluta skolan, besöker hon föräldrarna och det samtalet brukar sluta med att flickan får fortsätta.
Broderierna förbereds och delas ut till dem som skall brodera, numera är det de som har mest behov av pengar, d.v.s. änkorna, och kanske någon med särskilt många barn och hårdsupande gubbe.

Lapptäcke för babybarn fick vi idén till av en vän, som ville ha doppresent till ett barnbarn. Vi startade ett djärvt försök att fjärrmanövrera ett sådant arbete. Det var mycket svårt. När Kulvinder kommer hit skall jag ge henne lite design -och färg-kunskap!
Kommunikationen via e-post går långsamt bättre. Även detta kommer vi att försöka utveckla när vi har mer tid här i Sverige.Tills nu är det mycket svårt att få svar på de frågor där Kulvinder tvekar att agera eller inte vill eller är enig, utan att klart säga ifrån! Det är ganska tungt att hänga i luften utan svar på viktiga frågor. Månatliga rapporteringen fungerar klanderfritt med noggranna kostnadsangivelser.En för skolflickorna och en för övriga arbetet.
Kulvinders lön är 6000 Rupies / månad även om det inte blivit så mycket en månad. Om hon arbetar mer får hon motsvarande mer. 6000 Rs är 780 kronor. Hon arbetar inte varje dag utan räknar de dagar då hon har ett uppdrag kort eller långt. Då får hon 350 rupies per gång. Föreningen betalar också skolkostnaderna för hennes egen son. Kulvinder är nöjd med denna betalning. (100 
rupier = 13 kronor)
Monika och Elsa arbetade i Jaisalmer under 3 veckor i november. Mycket intensivt arbete både sorger och glädjeämnen. Slutlig känsla är dock att det nu är något av en skördetid efter 8 perioders arbete i byn känner vi att kvinnor och flickor har fått en betydande större självtillit.
Den nyvalda ledargruppen, Mirga, Jatani och Kunja har ordnat så att alla familjer nu fått vatten draget till en egen vattenpost på varje gård. Ett mycket välkommet initiativ.

P-piller från Allmänna sjukhuset kan nu distribueras till de kvinnor som vill ha med eller utan männens eller svärmors tillåtelse.
Stöd till kvinna i grannby Vår kvinnogrupp blev kallad att stödja en kvinna (Shantis mamma) som kandiderade till kommunfullmäktige i kommunalvalet. Vi tågade dit och möttes av stort intresse när vi berättade om vårt arbete. Kunja höll ett underbart brandtal om betydelsen av att rösta på någon som förstår och lever nära det praktiska livet i byn. Shantis mamma vann!

Ledargruppen skall leda planteringen av ett träd på varje gård. Och ett träd skall planteras på en allmän plats som kommer att kunna ge skugga över något som kan bli ett kvinnotorg.
Nainu och Dolly hade blivit bortgifta och Nainu fick en flicka i december. Hon hoppas kunna fortsätta sina studier hemifrån!!!

 Girl's Day för tonårsflickorna. Monika berättade och demonstrerade vad det är att bli kvinna. Flickorna lyssnade och fnissade. Se bloggen.
Besök på Biblioteket i centrum. Det var en häftig upplevelse för flickorna- så många böcker! Kulvinder fortsätter att göra besök med flickgruppen.De skall försöka få ett gemensamt lånekort.

Rajasthansk Tidning och TV gjorde intervju med oss och våra skolflickor. Se bilden på Neelam när hon svarar i TV micken!
8 Mars på Internationella kvinnodagen ordnade Kulvinder en ”Filmfestival” med vår film ”Broderier för livet” med eng text och indiska dokumentären Pink Saris.
Stort och smått har hänt och stämningen i Byn var hoppfull om än lite dämpad när vi meddelade att detta blir vårt sista besök på några år. När trädet på Kvinnotorget ger skugga är vi tillbaka och då har vi våra möten i den skuggan! Det kan ta tre år.

Träd liksom mänskobarn växer fort i öknen om de bara 'vattnas' ordentligt.

page2image35088 page2image35248 page2image35408 page2image35568 page2image35728 page2image35888 page2image36048 page2image36208 page2image36368 page2image36528 page2image36688 page2image36848 page2image37008 page2image37168 page2image37328 page2image37488 page2image37648