KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Wednesday, January 30, 2013

FLYGA DRAKE

www.brittareser.blogspot.com 
Britta writes in her blog about the girl-work

foto Britta Kleberg

FLICKORNA FLYGER DRAKEpö samma oändliga fält som pojkarna spelar cricket.
                     The girls are flying kites in the same enormous field where the boys play cricket!

Monday, January 28, 2013

BOY´S CLUB--CRICKET

PÅ SÖNDAGAR -- ON SUNDAYS
 Britta skriver om flickornas famtastiska drakflygning denna söndag. Se- www.brittareser.blogspot.com

Vi skall vara på en av Jaisalmers oändliga, ödsliga Stadiums. Den ligger bara några minuters väg från Byn.Bara en annan Cricketgrupp syns till.We will bee in one of the enormous abandoned Stadiums in Jaisalmer. There is only one more cricket-group visible
.
 Ett par killar till häst skall absolut rida där vi håller till!
Two boys on horse must ride exactly where we are!
 Alla 20 anmälda pojkarna kommer!
All 20 boys show up!
 Nu skall vi grundlägga ritualer! Varje träff börjar med samtal av något slag. Vi tar varandras händer, ställer oss i ring! Den blir stor. Alla hör inte. Vi flyttar ihop.Alla säger sina namn, som repeteras i den följd de sagts, laget runt! Alla ställer upp på detta. Inget strul! Alla VILL.Sen familj, systrar bröder. Stora familjer oftast.
Now we will ground rituals! Each meeting will start with a conversation of any case. We take each others hands and form a ring. It is too big! All cannot hear. We make it smaller.All present themselves, their families, sisters, brothers. Big families.
 Muktiar, pojkledaren, till vänster. Två lagledare väljs.
Muktiar, the Boy´s Club leader, left. Two teamleaders are elected.
 Lagen väljs, Jag minns mina egna upplevelser av att alltid bli sist vald i alla bollspel. Undrar hur dom minsta sist valda pojkarna känner sig? The teams are chosen. I wonder how the smallest and latest chosen nboys are feeling? Remember my own feelings from school.
 Lagen peppar sig, som dom sett de stora spelarna göra.
 Cricket ett obegripligt populärt bollspel. Likt brännboll, men utan springning. Bara ett lag agerar åt gången. I en timme ung får alla i det laget vara kastare, slagman och bollfångare. Övriga står runtomkring och är bollkallar.Rätt sysslolösa!
Sedan är det andra lagets tur. Vad spelet går ut på förstår jag inte.
Cricket is for me a mysterious sport. I don´t understand the meaning!
 Det andra laget sitter och tittar på!´Hur kul kan det vara-- i en timme?
Nästa söndag skall pojkarna få rita, Så som Britta gör med flickorna 
The second team are sitting - waiting!
Next sunday will the Boys make drawings like Britta lets the girls do. 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
Det starka ljuset gjorde det omöjligt att se vad jag fotade, kameran var felinställd!
Excuse for the blue pistures. The bright lights made me not see the photos in the camera, I made something wrong.

Sunday, January 27, 2013

SKRÄDDARBESÖK - VISIT BY A TAILOR

Britta Kleberg som arbetar med flickorna skriver i sin blog www.britta reser.blogspot.com  Läs den också


EFTER 6 VECKORS SÖMNADSKURS
 har flera kvinnor och flickor börjat sy sina egna kläder och också sy på beställning. Chagan en skräddare från en av våra vänbutiker pa Bazargatan kom och tittade på deras arbeten och gav råd
AFTER A 6 WEEKS COURSE IN STICHING
some women have started to sew their own clothes and also sew for others. Chagan, a tailor from one of our Friends Shop in Bazaar Street visited us and looked upon their works and gave advise.


Kvinnorna hade många frågor The women had many questions
Shantis yngsta dotter var med Shanti,s youngest daughter also took part.
 Chagan visade hur man syr de passpoaler som ingår i den traditionella dråkten.
Chagan shoved how to sew the passpoals which is part of the traditional dress.
 Han var mycket seriös ,berömde och gav råd, fin kontakt uppstod.
He was very serious and gave good advises,a fine and respectful contact was created.

KVINNORNA SKALL KUNNA TA ARBETEN FRÅN SKRÄDDARE
Chagan menar att t.ex. Shanti och flickan Poonam bör kunna ta arbete för skräddare redan nu.
Inför bröllopssäsongerna- 3 om året - behöver skräddarna extra sömmerskor, t.ex.
 
THE WOMEN CAN GET WORK FROM TAILORS
Chagan means that for instance Shanti and yhe girl Poonam should be able to do work for tailors already now. Before the weddingseasons- 3 each year- the tailors need extra help with sewing.
                                                Mirga vid sin symaskin--Mirga at work

Detta var ett roligt och hoppfullt besok. Chagans stillsamma och respektfulla uppträdande gjorde att kvinnornas, men kanske mest deras mäns reservationer infor främmande mäns besök i byn fick sig en knuff.
This was a nice and hopeful visit. Chagan´s calm and respectful attitude made the women´ and I hope also their men´s resistance towards any men´s visit to the village change a little.


 

Friday, January 25, 2013

STICKWORKSHOP / BOY'S CLUB / KNITTING WORKSHOP-

ANETTES STICKWORKSHOPANETTE'S KNITTING WORKSHOP


POJKKLUBB--- BOY'S CLUB

Muktiar, overst t.v. fran SKSS skall leda pojkklubben
Muktiar ,upper left, will lead the boys


Vem vill spela volleyboll- cricket-football?  men vi skall prata ocksa!Och gora utflykter...
Vihar sett pojkarnas behov av nagot att samlas kring. Och for att ge dem andra tankar om manligheten an den dom ser i hemmet med ofta supande pappor. Vi hoppas de skall kunna bli battre pappor nar den tiden kommer!
Who wants to play volleyball - cricket - football? But we will talk also, and go for excursions...!
We have seen the boy's need for something to gather around! And we want to give them different thoughts about what it is to be a man instead of what they often see in their homes with often drunk fathers.We hope they wil become better fathers when theese days comes!


Wednesday, January 23, 2013

BRITTA AR HAR- FLICKORNA GLADA! BRITTA IS HERE - THE GIRLS ARE HAPPY

MIN  LAPTOP AR STULEN - LANGT UPPEHALL I BLOGGANDET
MY LAPTOP IS STOLEN- LONG BREAK IN BLOGGING

BRITTA AR HAR
sedan tva veckor, Las i bloggen www.brittareser.blogspot.com
BRITTA IS HERE


since two weeks. Read in her blog: www.brittareser.blogspot.com
========================================================================

FREDSDUVORNA AR FLYGFARDIGA
Flickorna broderade
THE PEACE DOVES ARE READY TO FLY
The village girls made the embroideries

 
Picasso ritade efter andra varldskriget---
Fran Danmark kom iden att brodera fredsduvor---
Kerstin Nettelblad tag den till Sverige
Nu skall broderade fredsduvor visas forsta gangen pa symassan i Malmo i mars,
 sedan pa olika stallen i Sverige.
Vi kommer att salja dessa fargrika duvor i var webshop:
 
PICASSO made the drawing after World War II---
From Denmark came the idea to embroider the Peace Dove
Kerstin Nettelblad took the idea to Sweden and the first place to show it is in the Stiching Fair in Malmo in March.There after in different p[laces around Sweden.
It will be possible to buy these colourful Peace Doves in our webshop: