KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Sunday, January 27, 2013

SKRÄDDARBESÖK - VISIT BY A TAILOR

Britta Kleberg som arbetar med flickorna skriver i sin blog www.britta reser.blogspot.com  Läs den också


EFTER 6 VECKORS SÖMNADSKURS
 har flera kvinnor och flickor börjat sy sina egna kläder och också sy på beställning. Chagan en skräddare från en av våra vänbutiker pa Bazargatan kom och tittade på deras arbeten och gav råd
AFTER A 6 WEEKS COURSE IN STICHING
some women have started to sew their own clothes and also sew for others. Chagan, a tailor from one of our Friends Shop in Bazaar Street visited us and looked upon their works and gave advise.


Kvinnorna hade många frågor The women had many questions
Shantis yngsta dotter var med Shanti,s youngest daughter also took part.
 Chagan visade hur man syr de passpoaler som ingår i den traditionella dråkten.
Chagan shoved how to sew the passpoals which is part of the traditional dress.
 Han var mycket seriös ,berömde och gav råd, fin kontakt uppstod.
He was very serious and gave good advises,a fine and respectful contact was created.

KVINNORNA SKALL KUNNA TA ARBETEN FRÅN SKRÄDDARE
Chagan menar att t.ex. Shanti och flickan Poonam bör kunna ta arbete för skräddare redan nu.
Inför bröllopssäsongerna- 3 om året - behöver skräddarna extra sömmerskor, t.ex.
 
THE WOMEN CAN GET WORK FROM TAILORS
Chagan means that for instance Shanti and yhe girl Poonam should be able to do work for tailors already now. Before the weddingseasons- 3 each year- the tailors need extra help with sewing.
                                                Mirga vid sin symaskin--Mirga at work

Detta var ett roligt och hoppfullt besok. Chagans stillsamma och respektfulla uppträdande gjorde att kvinnornas, men kanske mest deras mäns reservationer infor främmande mäns besök i byn fick sig en knuff.
This was a nice and hopeful visit. Chagan´s calm and respectful attitude made the women´ and I hope also their men´s resistance towards any men´s visit to the village change a little.


 

No comments: