KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Friday, June 28, 2013

TACKBREV TILL SKOLFLICKSTÖDJARE / LETTER TO FRIENDS WHO SUPPORT GIRLS' EDUCATION

ETT NYTT SKOLÅR STARTAR DEN 1 JULI
A NEW SCHOOL YEAR STARTS ON THE 1ST OF JULY

Vi stödjer nu med vänners hjälp 19 flickors skolgång. Denna vecka har jag skickat 18 tackbrev till personer och grupper som har stöttat en flicka ett helt år.
Ett skolår för en flicka i en bra privat skola kostar 1300 kronor. Denna summa inkluderar avgift, böcker och material, skoluniform och vår administration på plats.Läs om detta i en tidigare blog. Kulvinder är den som sköter alla kontakter och inköp.

With the help of friends, we are now supporting 19 girls' education. This week, I've sent 18 letters of thanks to people and groups who have supported a girl for a whole year. One year of schooling at a good private school costs 1300 SEK per girl. This sum includes school fees, books and materials, school uniforms and our administrative costs. Read about this in an earlier blog. Kulvinder is the one who is charge of maintaining contact and all purchases.
TACK TILL ALLA ER SOM HJÄLPT
TILL ATT 19 FLICKOR NU FÅR GÅ I SKOLAN

Thanks to all those who've helped send 19 girls to school!


Vi vill särskilt tacka för hjälp som sträcker sig över ett helt år. Det gör vi genom att skicka ett av flickornas broderier.
I föreningsbloggen beskriver jag alla våra flickor och berättar om skolan. Där är flickornas senaste skolresultat.etikett: schoolgirls 

We would especially like to thank you for assistance that covers a whole year of schooling. We want to show our appreciation by sending you one of the girls' embroideries.
In the blog, I describe all our girls and talk about their schooling. You can also see the
girls' most recent school results here: schoolgirls


Man kan också läsa det ”legal paper”, en förbindelse
som varje förälder fått skriva under när deras flicka får hjälp att gå i skolan.
 
You can also read the agreement that the parents had to sign when their daughters got assistance to attend school.


Den som sköter allt detta är vår ”stormamma” Kulvinder hon betalar skolavgifterna till varje lärare varannan månad. 
 
The person who's responsible for running all this is "Big Mamma" Kulvinder, who pays teachers every other month.

Hon får då veta hur flickorna sköter skolan.
 
At the same time, she finds out how the girls are doing at school.


Och hon går till marknaden med en hel rad av flickor och köper de

skoluniformer, material och böcker som behövs.  

She goes to the market with a big group of the girls and buys uniforms, books and all else that is needed.

Skulle du vilja stödja en särskild flicka genom flera skolår vill vi försöka ordna kontakt direkt med henne genom Kulvinder.Skolåret börjar den 1 juli.
På sikt skulle det kunna bli en kommunikation på engelska. Bra övning eftersom skolan knappast ger träning i engelsk skrivförmåga och förståelse  

If you wish to support a particular girl through several years of schooling, we'll try to put you in contact with her through Kulvinder. The school year begins on July 1 every year. In the long term, communication in English would be good for the girls as they get minimal training in oral and written English at school.

Flickor och föräldrar i byn Bhilon Ki Basti tackar varmt för ditt stöd.
MAHILA AUR PANI EMBROIDERY CLUB


 The girls and their parents in the village of Bhilon Ki Basti send you their heartfelt thanks for your support.
Mahila AUR PANI EMBROIDERY CLUBgenom Elsa Agélii, Britta Kleberg

www.mahila-indianembroideries.blogspot.com; www.mahila.se


Britta och Kulvinder går igenom flickornas broderier i broderiskolan
                Maya broderar under tiden. page1image12144
Här ser vi stolta flickor när broderierna ställs ut i byn. Nu finner några av broderierna vägen till svenska vänner.

The pictures show how Britta works with assistance from our co-worker Kulvinder. And how the proud girls show their embroideries in the village.

KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT GÖRA DEM STÖRRE!
YOU CAN CLICK ON THE PICS TO GET THEM BIGGER