KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Monday, February 25, 2013

SUMMERING 4 MÅNADER / SUMMING UP 4 MONTHS

                                               AVSKEDSKALAS / FAREWELL PARTY

 
Måndagen den 11 februari samlas alla som kan till ett litet kakkalas.
Monday the 11 February all are gathering to a Farewell party with sweet cakes

Många flickor har tagit ledigt från skolan, för dom blev så sena på sin utflykt till öknen kvällen före.
Many girls took a day off from school as they were so tired after the late excursion to the dunes the day before
Läs om Britta Klebergs arbete med flickorna i www.brittareser.blogspot.com 
Read about the girls work in the blog: www.brittareser.blogspot.com

Vi summerar vad som har gjorts under den här tiden.
We are summing up what has been done theese 4 months
Sömnadsgruppen: med  besök av skräddaren Chagan, som skall komma tillbaka snart.15 kvinnor deltar.Målet att de skall kunna göra arbete för skräddare i marknaden.
The stiching group 15 women and girls was visited by the tailor Chagan, who gave advise and comments about their work. The goal is that the women shall be able to take work from tailors in the market.
Mirga minns detta och stick-och virk-verkstan. Hon uttrycker också hur roligt det är att andra samlas på hennes gård.Mirga expresses the good feeling when there are many women meeting and working together in her yard. She remembers very well the stiching and knitting workshops .
Den vanligen så tystlåtna Jammu säger:"det är roligt och vi får lära oss så mycket i cirkelsamtalen."
När Ett par av mammorna ifrågasätter varför inte de får skolan betald för sina flickor, säger Jammu:  "men vi måste ju själva ta ansvar för våra barn, det är ju inte Elsa-mams ansvar"
Jammu who use to be quiet declares that "it is so interesting to take part in the circle-talks, we get to know so much!"she also says about the help to girl's schooling:-"But we are responsible for our children it cannot be a responsability of Elsa-mam!"
Giga 1: "Nu har Elsa-mam varit här så många gånger att vi tycker hon hör till oss!"
Giga 1:" Now Elsa-mam has been so much with us that she belongs to our family"
Kvinnorna vill också få göra utflykt! Många av dem har knappt varit utanför byn. Kulvinder föreslår att hon skall åka ut med dem. De vill göra utflykt med Elsa-mam! -"Lovar, Nästa gång! Fundera på vart ni vill åka tills dess!"
The women also want to go for excursions, and they want to do it with Elsa-mam! I promise we will do next time. Think it over what you want to do! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAD HAR VI GJORT DESSA FYRA MÅNADER
WHAT DID WE DO THEESE FOUR MONTHS

Monika Lind Melander sjuksköterska och vän, har deltagit i arbetet, stöttat och varit min "assistent"i tre av de fyra månaderna. Oumbärligt!
Monika Lind Melander, she is my friend and a nurse. She has supported and been an indispensable "assistent" in three of the four months.
 
Fredsduvor som flickorna broderar
Peace Doves that the girls made.
Boy's Club/ cricket, football+ snack om hur man blir en bra pappa och man.
Boy's Club/ cricket, football and how to become a good father and man.
Schoolgirls 15 flickor "walking schoolbus". plus 4 äldre flickor som riskerar att få sluta skolan eftersom familjerna inte har råd stt betala avgiften. Viktigt att stödja dessa flickor som har visat genom 5-6-7 år att de vill och kan gå i skolan.Flera svenska vänner anmäler intresse att stödja flickors skolgång kontinuerligt.
Schoolgirls There are many swedish friends who want to support girl's schooling. Especially important to help the elder girls who are at risk to drop aou of school because  of the familys economy.
Flickorna flyger drake, åker på ökentur
Girls flying kites
Engelsk konversationsgrupp m flickor svårstartat- nästa gång...
English conversation - girls
måla rita m Gudruns oljepastelkritor
Paint and drawing
Broderade bilder av kvinnornas glädjeämnen och drömmar
Womens embroidered images of happiness and dreams
Trygghetsövningar som skulle leda till att våga lita på varandra. Samarbeta!
Safety training

Stickning- virkning Sirpa Odelius/ Anette Gillholm. Flickor och några kvinnor intresserade att lära.
Knitting and Croaching .Girls and some women are interested to learn.
Tilonia Barefootcollege förberedande resa m Moomal och Mima
Tillverkning av mensskydd15 dagars träning i Tilonia planeras. 3 flickor, en kvinna från byn och Kulvinder.
Production of Sanitary Pads 15 days training in Tilonia is planned
Möte med byordföranden,Nat Ram som lovar få männen att tillåta att kv/ flickor får delta.
Meeting with Village chief Nat Ram
Nat Ram och ND bjuds med att besöka Tilonia när träningen blir av i mitten av maj.
Nat Ram and ND will be invited to visit Tilonia
Ajabi får säker månadsinkomst 6 vattenbärerskor att brodera per månad,= 1500 Rs varje månad.
Ajabi gets a monthly income through making 6 embroideries a month = 1500 Rupies
Maya fick tyger och garner till egna fria broderier, för att ge henne lite glädje och lugn. Hon är
alldeles slut efter att ha fött 3 pojkar under 2½ år.Innan giftermål och barnafödande var hon mycket kreativ. Hon kan skicka dem till mig. Vi betalar broderierna.
Maya got cloth and yarn to create her own embroidered images as a therapy while she is now very weak after giving birth to 3 babies in 2½ years. Before her marriage she was very talented artistically.

Kulvinder, vår oumbärliga medarbetare, tolk, "stormamma"till skolflickorna,kloka kulturvägledare m.m.Vid sin sida har hon Nakathan Detha,ND,samordnare och "boss"för socialarnetar org SKSS.
Kulvinder our indispensable co-worker,interpreter "extra-mama" for the schoolgirls and wise cultural adviser. On her side is Nakathan Detha,ND, the coordinator and Boss of the social workers SKSS:

Avslutningslunch under det skuggande trädet på Desert Boys Dhani, m. Britta, Kulvinder och ND
I restaurangens centrum står denna vackra uppsättning, typisk i Indien. I trädet ovanför många grönskimrande fåglar och pyttesmå ekorrar.

The final Lunch in the shadow under the big tree in Desert Boy's Dhani med Britta, Kulvinder och ND. In the center of the restaurant is this typical decoration.

Senare på eftermiddagen tog jag tåget till Delhi.
NÖJD OCH TACKSAM FÖR DESSA RIKA OCH INTENSIVA FYRA MÅNADER
Later this afternoon I took the train to Delhi.
CONTENT AND GRATEFUL FOR THEESE RICH AND INTENSE FOUR MONTHS

No comments: