KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Thursday, April 25, 2013

ÅRSMÖTE I MAHILAS VÄNNER/ YEARLY MEETING WITH FRIENDS OF MAHILA


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN MAHILAS VÄNNER
Söndagen den 12 maj kl. 14 i Textiltrycket KKV-Bohuslän
Dagordning
§ 1 mötet öppnas
§ 2 Val av ordförande sekreterare och två justerare för mötet
§ 3 Har mötet utlysts stadgeenligt?
§ 4 Godkännande av dagordning
§ 5 Verksamhetsberättelse
§ 6 Ekonomisk redovisning
§ 7 Revisionsberättelse
§ 8 Frågan om ansvarsfrihet för Styrelsen?
§ 9 Val av ordförande för 2013
§ 10 Val av styrelsemedlemmar
§ 11 Val av revisor och revisorssuppleant
§ 12 Val av valberedning
§ 14 Fastställande av medlemsavgift för år 2013
§ 15 Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
§ 17 Övriga frågor
a) anmälda i förväg om du inte kan komma
Skriv eller ring till Elsa elsa.agelii@telia.com
b) väckta under mötet. Idéer och förslag är mycket välkomna
Fikapaus, Vi hoppas att söndagskaféet är öppet, så vi kan köpa fika + goda kakor
där, annars ordnar vi det själva.
Samtal om det aktuella läget och idéer för fortsättning och framtid.

VARMT VÄLKOMNA SÖNDAG DEN 12 MAJ 

Verksamhetsberättelse kommer senare, men redan nu kan du läsa om vad som hänt
under året i vår blogg: www.mahila-indianembroideries.blogspot.com eller i
Brittas: www.brittareser.blogspot.com
En länk till den snart färdiga filmen58 min.Broderier för livet i bif.länk
Översättning och ljudsynkning återstår att göra och vi söker pengar till det.
Infoblad för utskrift bifogas också.
Meddela om du kommer med tåg till Dingle eller buss till Brygge, Sotenäs
Så ordnar vi hämtning. Det är möjligt att övernatta.
Om du kommer med bil ring för vägbeskrivning, Elsa:0523-54170; 0703-180972
Välkommen önskar styrelsen genom Elsa

No comments: