KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Saturday, November 16, 2013

DEMOKRATITRÄNING / TRAINING IN DEMOCRACY


BESÖK I BYN / VISIT TO THE VILLAGE
av Monika och Elsa
Summary in English

Verkar svårt att samla alla. Shanti tvättar kläder och barn. Hon har ingen tvättmaskin, men förra året såg jag två, en rosa o en blå. Tror att Mirga har en.
Slås åter av att det är så många småbebisar, bröst slängs fram här o där drypande av mjölk till glädje för barnen. Har inte sett någon med nappflaska. 
Två av kvinnorna kommer med sina MVC o BVC journaler. Dessa innehåller förutom mätdata o datum för vaccinationer goda råd o förhållningsregler för den gravida kvinnan o den nyblivna modern.De har idag varit på sjukhusets BVC.
Two of the women come and show their papers from the mother´s and Children´s healthcare surgery.about vaccinations and advices for mothers and children 
Shantis gård har verkligen blivit ett gott exempel, liten trädgård har hon skapat inspirerad av Elsa. Dessutom två höns instängda i en trång bur, vi pratade om detta för sju år sedan, bra källa för järn och protein.

I dag är alla dämpade efter budskapet om unga Kelams död.
Elsa startar med tyst minut för Kelam.ALLA både barn o mammor var HELT tysta.
Liten diskussion om risken med hemförlossningar contra förlossning på Governmental Hospital.(se Monikas berättelse om besöket där)

Today all are very serious because the young woman, Kelam died after giving birth to a boy. We keep a silent minute for Kelam. Mothers and children- all are quiet.
A discussion about delivery at home or in Governmental hospital starts.
Look at Monikas post about Public Healthcare (soon translated)

VALRÖRELSEN I INDIEN PÅGÅR / ELECTIONS IN INDIA 3 DEC.
Nainu strålar när hon berättar att hon skall rösta för första gången.
Hur går det vanliga valet till. Män eller vuxna söner bestämmer för kvinnorna, som ju inte kan komma åt någon information. Bapu, änkan Moomals vuxne son kommer förbi. Han säger att han först tar reda på vad de olika partierna vill, sedan bestämmer han sig. Och talar om för mamma Moomal vad hon skall rösta på.
Livlig diskussion utbryter! Vem bestämmer för män?
Kulvinder berättar att hon bestämmer själv.
How does an election works? Nainu 18 years, tells happily that she will vote for the first time. Husbands and adult sons tell the women what they should vote, as they cannot get any direct informations themselves. Here in Mahila aur Pani Club it´s the first time for women to vote themselves without their men´s involving.


Kanske borde någon av de unga kvinnorna vara med i en trojka Kavitha, Nainu, Yashouda, Dolly. Sita en av de färe-slagna vuxna .Framför dem står lilla Yashouda som alltid ser till att vara med. Maybee should anybody of the young women take part in the leader group?

VAL AV GRUPPLEDARE FÖR KVINNORNA
Vem kan nu väljas till ledare för kvinnorna? Vad skall en ledare göra? Kommr de ihåg förra ledaren Agri, som dog fär några år sedan? Hur gjorde hon?
Diskussion om vad en god ledare kan göra,
Hon skall kunna förhandla för att de skall få legalt ägarskap för bostäderna och bymarken.
Kan en god ledare medla i konflikter?
Kan hon samla till trivsamma möten, typ syjunta? Vi minns den goa stämningen och småpratet när vi sitter och nystar garn.
Who can be nominated to the leadership? What is a leader supposed to do? Do they remember Agri? the former leader who died some years ago? How did she do?--Discussion!!-- A leader should necotiate with the leaders to get legal rights to the ground for the villagers.-- Can a good leader negotiate in conflicts between people?--Can she invite to nice meetings lika when we are sitting chatting and doing the yarn.


Vi gör små nystan att välja bland till broderierna,Alla hjälper till, Yashouda collects the small rolls.

                                                                                         
                   
Hur många? En eller flera? Kanske tre som kan samarbeta för att kvinnorna skall bli starkare?
Perhaps we should have three women in a leader group?
Kulvinder berättar om GULABI GANG. Filmen ROSA SARIS De lyssnar mycket uppmärksamt. Detta gillar de att höra om.Shanti som sett filmen Gulabi Gang föreslår att de skall kalla sig The Green Gang
Kulvinder tells about the film Pink Saris or the Gulabi Gang. They like to hear about that. Shanti suggests they should create the Green Gang!
Många bra förslag: Sita, Moomal, Shanti, Nainu, Mima,flickan Poonam, Kamli. Ingen av de föreslagna säger nej!
De får i uppgift att tänka igenom och prata om detta, komma med fler förslag om två dagar o sen går vi till omröstning när vi kommer för att betala broderierna!
Det hela verkar vara nåt som alla är mycket intresserade av.
They come up with many good names.We ask them to discuss and think about it till next time, the Election day.
14:30 möte i morgon med flickorna om Biblioteket.

EFTERSNACK / SMALLTALK
när de flesta gått stannar ofta några kvar, Shanti bjuder på chai och vi småpratar.
KUNJAS MOD
Kunja, som är änka berättar hur hon kände en familj där mannen ofta misshandlade sin kvinna svårt.Det hände när hon var där, resolut tog hon då kvinnan i armen och de gick därifrån inför hela familjens häpna ögon. Kvinnan gick inte mer tillbaka. Hon har tänkt på hur kvinnor skulle kunna hjälpa varandra, sen vi pratade om det i Cirkelsamtalen. Hon avslutar med att "Allt som händer har en mening!"
Denna berättelse från Kunja vänder mitt missmod från morgonen till upprymdhet. Det vi gör och säger tillsammans här i byn betyder verkligen något. Men sådana här förändringar av mentaliteten är ingen quickfix! Vi är här nu på vårt åttonde år! 
Kunja who is widow tells about a family where the husband used to assault he's wife. This happened when Kunja was visiting, quick she took the woman by the arm and they went out in front of the astonished family.The woman never went back. Kunja has remembered our circle talk about how women could help women! She concludes: "All what happens has got a meaning!"
This story from Kunja turned my morning mistrust into excitement: What we do and say here in the village really has got a meaning
And we understand that changing mentalities is no quick fix! We are here on our 8th year!
HOS MAYAS FÖRÄLDRAR
Varför har Maya så stor frånvaro? Hon är med oss i skördearbete säjer pappa.
Elsa informerar om att familjen som betalar hennes skolavgifter kommer att sluta betala om skolket upprepas. Frågar också om Pappan tycker det är viktigt att flickan går i skolan.
Elsa förklarar att världen förändras och att även flickor behöver utbildning. Pappa lovar att hon skall gå till skolan i fortsättningen.
Folk står i dörrhålet o tjuvlyssnar.
Mamma är sängliggande, sjuk i malaria, har fått en hel påse full med olika medikamenter, det enda jag förstår av dessa är paracetamol mot feber och någon slags antibiotika. Hon har helt klart för sej hur o när hon skall ta sin medicin.
Familjen har en vacker, välstädad gård med ett skuggande träd. Vi skall prata med Maja själv i morgon.
Mayas mamma Pathani som har ett av sina återkommande anfall av malaria.

HEMBESÖK HOS CIBI
den nygifta kvinnan som förlorade sitt första barn vid förlossningen. Hon verkar må bra, ger sin mjölk till sin brors ett-o ett-halvt åring.
Diskussion om hemförlossning o dess risker, de menar (vad jag, Monika, förstår) att normalförlossningar kan skötas hemma. Det skulle allt också kännas bäst när man sett hur det ser ut på sjukhuset.
Mamman, Samda visar röntgenbilder av ländryggen där hon har ett diskbråck. Samtal om detta.
Elsa o Kulvinder informerar om valet till kvinnoledare, de kommer att delta i processen.
Efter detta åker vi hem 
MYCKET NÖJDA O TILLFREDS. MED KUNJAS ORD SJUNGANDES I ÖRONEN - ALLT HAR EN MENING.
Till valet föreslår Kulvinder oss att vara klädda i rött! THE RED TROJKABESÖK I BYN - NOMINERINGSMÖTE INFÖR VALDAGEN
VISIT IN THE VILLAGE - NOMINATING THE CANDIDATES FOR LEADERS

Idag är det bara Kulvinder o jag, Elsa är hemma o fixar med blog o hemsida.
Today it´s only Kulvinder and I, Monika. Elsa is at home writing blog and website.
Kvinnorna kommer med sina broderier, Kulvinder är som värsta slöjdförening; här är ett dåligt arbete på baksidan, här måste trådarna fästas, osv.
Kulvinder collects the embroideries she is like a real sewing teacher, She points out what is bad and what should be better made!
Ungarna kommer fram o vill känna på mitt vita, konstiga skinn.
Shanti har en ljusblå tvättmaskin som är i full gång. Jag tänker på Hans Rosling som hävdar att tvättmaskin är grunden för kvinnans frigörelse.
Fem barn ammas under tiden från mjölkdrypande bröst, gör mej glad att ingen får flaska. Förutom babyn med den döda mamman som tydligen får getmjölk.
Här finns i alla fall inga brister när det gäller anknytning.

Devis mamma kommer o ger mej nån slags välsignande hälsning.Hennes son är en av dem som skadats i MC-olyckan i förra veckan. Benet brutet på två ställen.
Shanti är det goda exemplet i byn, odlingar efter inspiration av Elsa, rent o fint, ungarna friska o välmående, två höns i bur, en ko under presenning, två getter.
Hon är rena medelklassen. Är helt övertygad om att hennes barn kommer att kunna läsa o skriva. Själv kan hon räkna till trettio, men jag tror inte att hon kan mer än att skriva sitt namn.
Many different impressions:The kids want to touch my white unusual skin- Shanti´s washingmashine is in full speed,Hans Rosling, Ssientist considder the washing machine to be the ground for women liberation- Five children are breast-fed from milkyfull breasts,this makes me happy.
Shanti is a good exempel in the village, cultivations after inspiration from Elsa,clean and nice gard,two hens in a cage, a cow in a shed,two goats.She is most like a middelclass wife.I´m convinced that her children willread and write.She herself can only osunt up to 30, and perhaps write her name.

   NOMINERING / NOMINATIONS some days before the Election
trettioen kvinnor har kommit, stämningen är samlad och eftertänksam /
Thirtyone women are there the mood is serious and thoughtful.
Kulvinder förklarar väldigt tydligt att en representant kan inte bara ta ansvar för sin egen släkt, utan måste kunna representera hela byn. De måste även kunna förhandla med el o vattenverket, med styrande i stan. Ex. samlar ledaren allihop o går i samlad tropp.
Alla förstår allvaret!
De vill stryka Sita från listan eftersom hon inte kom varken idag eller förra gången.
Nu får de fem minuter för att diskutera sins emellan. Sk bikupemodellen.
Helt sanslöst möte, hela tiden dessa ammningar, samtidigt kommer skolflickor med viktiga lappar  om inköp av skolmaterial till Kulvinder. Diskussionen är frejdig o hjärtlig.
Kunja o Mommal har satt sej närmast oss, ser ut som om de vill bli valda. Mirga är tyst, men inte så apatisk som igår.
Jag håller på att få en hörselskada av Kulvinders röst!

Moomal, Kunja, Mirga, Mima, Jatani, Ajabi are nominated.
Kulvinder explains very distinctly that a representative cannot only take notion of her own family, she must represent the whole village. They must also be able to negotiate wth authorities for the benefit och the villagers. All understand the seriousness!
They want to take away Sita from the list, as she didn´t take part in the former meeting nor did she come today.
Now they get five minutes to discuss, all together. The discussions are friendly and open with much laughing.
Moomal and Kunja are sitting next to us, in the hope to be nominated.Mirga is smiling for the first time since Kelams death.

Val på tisdag, kl  12
På måndag lägger vi planer för hur det skall gå till.

Nainu rättar mej när jag stavar fel på namn
En helt underbar varm stämning.
Hela tiden väller det in nya broderier.
Imorgon kl 12 på Nainos gård, engelsk konversation.

Election Tuesday at 12.
On Monday we will make plans for the procedure.
Tomorrow  at 12 English conversation in Nainu´s yard.


4 comments:

johnny segal. said...

Vilket fantastiskt arbete ni gör!!
Jag berättar för Etti, som blir nyfiken på ert projekt.Fortsätt att berätta om hur det fortlöper.Kram

Mahila said...

Tack Johnny, Ja nu flyter det på Det känns lite som skördetid. Den här demokratiprocessen skulle vi aldrig ha kunnat genomföra för 5 år sedan då vår vän förra gruppledaren Agri dog.
Ta en titt på vår hemsida också! www.mahila.se Där finns en kortare version av dokumentärfilmen bakgrund och BUTIK, om man skulle vilja stödja... Vänliga nattliga hälsningar
Elsa

Anonymous said...

Hej vänner!
vad spännande och roligt att läsa bloggen! det känns som byn har förändrats mycket på bra ett par år - och att ni/vi som kommer resande också lärt oss att se mer!
Sorgligt att unga mammor och barn dör och tröstande att gemenskapen finns...
Att skolorna kan vara så olika! Men det är som överallt - det skapas en kultur och i byn är det du Elsa som skapade en kultur och en framtid! Underbart!
Joanna

Mahila said...

Tack Joanna,
Ja, vi hoppas ju att inte den trånga gamla kulturen skall slå till mot det som händer. Då kan ju fr.a. flickorna komma emellan.

((Just nu sysslar tanken mest med om jag har beställt en klänning som jag blir stor som ett hus i! Hur konstig får man vara?))

I ett sunt hörn av medvetandet är jag så glad och tacksam för allt som hände.