KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Saturday, November 8, 2014

SKILDA VÄRLDAR---SEPARATED WORLDSFÖRSTA KVINNOMÖTET I BYN
FIRST WOMAN MEETING IN THE VILLAGE
Shanti har skapat en trädgård  Shanti has created a garden!Den äldsta Misra har något viktigt att säga: "Det måste bli en ändring med de många barnen!"
Misra, teh eldest has something important to say:"There must be a change with so many children!"


ungefär 1/2 av alla 45 kvinnorna är där. Övriga är ute och plockar bomull mellan kl. 7-7. Skall vi ha nya cirkelsamtal? "Jaaa" Om Barnbegränsning. Dowry. De dyra bröllopen. Möte med deputerade i Kommunfullmäktige om ägandebevis på marken.
About half of the whole 45-women in the group is there. The rest are out to pick cotton in the fields, 
7-7o'clock. They want new Circletalks! About how many children?Dowry. Meeting with MLA about legal pappers for their ground. ETC, etc…


Plötsligt blir Elsa förd till Prinsbrölloppet i Maharadjaslottet! Mina sandaler skall trampa fram i de röda mattornas värld! Helt oplanerat! Vad tar men på sig en sån gång?Suddenly Elsa is brought to the world of red carpets. It's a big wedding for one of the princes. And I'm supposed to be introduced to the Maharadja ( But this was a false message!)
På borggården, musikanter, som börjar spela så snart någon träder in eller ut!
In the gard the musicians are starting to play as fast as anybody passes in or out.


Festligheten fortsatte hela natten,den första av fem nätter och dgar! men jag blev trött, tvungen att gå hem.." skall arbeta i morgon"!
The party went on all night, one of five nights and days. But I got tirad ( and bored) so I had to go home, "because I will work tomorrow."


Här kommer prinsen och låter sig beskådas av alla damer i damavdelningen.
Here is the Prince in the Ladies Yard. Receiving their congratulations!
Följande dag tillbaka i Byn och möta skolflickorna, Här är de i första klass.
The following day- back to the village! to meet the schoolgirls! Here are those girls in first class.

Basanthi läser Basanthi reading


  --Flickorna i 9-10nde klass 16-17 år. Vi skall bilda en tonårsgrupp med dem.
The girls in 9th-10th class 16-17 years old. We will create a teengergroup with them.

Alla skolflickorna, nu är de 24 stycken.
All the schoolgirls, now they are 24.

En andra gång tillbaka till de röda mattorna! OCH här är prinsen! 
Once again back to the red carpets! AND here is the PRINCE
No comments: