KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Friday, November 14, 2014

MÖTE MED GRUPPLEDARNA---MEETING WITH THE GROUPLEADERS

DETTA ÄR VÅR KULVINDER,
socialarbetare, vår kulturella vägvisare och omistliga genomförare av idéer. Nu alltmer självständig och redo att axla ansvaret för fortsatta arbetet i byn.
THIS IS OUR KULVINDER, 
socialworker, our cultural guide and very important realizer of idéas. Now she is more and more independent and ready to take the full respons for the work in the village.MÖTE MED GRUPPLEDARNA: 
Kunja, Mirga, Jatani. De berättar om sitt arbete.
De städar infartsvägen tillsammans med kvinnorna. 
De gör pipeline för vatten!!!De gör detta helt själva. De frågar ingen, de bara gör det!!
De samlar in de pengar som behövs. Nästan alla hushåll har nu egen kran.
De kopplar o fixar. Är detta tjuvkoppling???


Om Tomtavstyckning

De tycker detta är en svår sak. En politiker lovade förra året inför valet att ordna detta. Dags att ta tag i honom nu.
Kulvinder pratar med Surrinder om hans vän som nu sitter för BJP i del-statsdepartementet och som kvinnorna lovade rösta på mot det löftet.

Kunja, 30, änka med 2 pojkar och en flicka som är bland våra skolflickor. Hon har en liten hemaffär, för kläder, som hon säljer för sin bror som har affär i stan. Den går bra nu. Kunja slipper gå till främmande hus för att städa.
 Kunja, 30 widow with 2¨two boys, one girl who goes to 5th class. She runs a small home shop for clothes, which she sells for her brother who runs a shop in the "market". It works well now and Kunja doesn't need to cleen other people's houses. She is content.
När Sitas hus brann var det problem för brandbilarna att komma fram, detta visar betydelsen av viss stadsplanering !
De pratar också med sina med-systrar om barnbegränsning.De går ibland tillsammans med dem till sjukhuset förP-medel el.sterilisering.
.
MAN BLIR JU BARA SÅ LYCKLIG AV ATT TRÄFFA DESSA KLOKA, MODIGA KVINNOR

Det är nytt att detta händer!
Mirga, 30 änka med 4 barn tre flickor och en liten bror, som vi också kan betala skolgång för, så han kan följa sina systrar till samma skola. Mirga vill ordna en liten speceriaffär på sin gård. För att bygga ett litet hus skulle hon kunna få ett lån på de 25000 Rs det skulle kosta, och betala av genom att brodera ett visst antal broderier per månad, så att summan kan vara betald på två år. Men först ber vi henne göra en undersökning av om grannarna i ett större område skulle handla i en sådan affär.

Mirga, 30, widow with four children, three sisters and one little brother, whom we can also help to go to the same school as his sisters. Mirga wants to create a small grocery shop in her gard. To build a small house for this purpose can cost 25000 Rs. She may take a microloan from us and pay back by making an amount of embroideries every month. And the loan can be paid in two years. But first we ask her to make a market research among her in the neighbourhood, to know if there is a need for such a shop.


Vi talar om trädplantering vid varje hus och på en del öppna platser.
Vi menar att detta kan finansieras av projektet.bli en symbol för samarbetet i byn.
De föreslår att varje kvinna i projektet får en planta att vårda o skydda mot djur.
De har ju sett männen sitta i skuggan av träd, nu är det deras tur. Det kan bli en mötesplats för kvinnor, ett kvinnotorg!

Jatani, 47, Shantis svärmor verkar gladare i år än förr. Hennes barn är stora, hon tar hand om familjens kor och getter. Åker ut med andra kvinnor till bomullsplockning

Jatani, 47, Shanti's mother in law. her children are big and she takes care of the familie's cows and goats. She goes with other women to pick cotton.


De tre gruppledarna säger att de aldrig skulle ha kunnat göra vad de gjort om de inte kunnat agera tillsammans! De är stolta och glada och får de andra kvinnornas respekt.
The three groupleaders say that they could never do what they have done without this cooperation with eack other. They get also the other 3)women's respect.

En bild för kvinno-samarbete.Vi flätar samman våra händer, bildar ett "kvinnoträd"
(Bilden skall tas om bli tydligare!)
An icon for women empowerment.
We plait our hands together, creating a "womantree"
(this picture shall be better, more obvious)

SUMMARY OF THE WORK BY THE THREE LEADERS.

1) Cleaning up the entrance road together with other women.
2) arranging a pipeline for water to nearly every houshold.
3) They will meet the MLA member of parliament in Raj. to utge him to take his promille to helo them get paper of their land.
4) They talk with those women with more than 3 children about birth control and also take them to the Gnéneral Hospital to get pills.
5) We are talking about treeplanting for every houshold and to create a place with a shadowing tree where women can meet.

All this are new initiatives and we feel so happy to realize how determined theese women are about their important work.No comments: