KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Friday, November 7, 2014

LIV OCH DÖD---LIFE AND DEATH      LIFE and DEATH

          Here it is all the time Life and Death which puts the agenda.
Today it was Death.

KORA RAM

only 27 years old, eldest son of the widow Moomal,
died today 6 November in Diabetes type 1,
as we can understand totally unnecessarily.
IF he had had the right health care, 
he would have been still alive.
IF he and his family had had the right knowledge
about how to treat a Diabetes he would still be alive.
IF the entire society, doctors and care insititutions had not been so corrupt,
IF this country had not been so fundamentally unequal...
IF not...IF...IF...

In our group, Mahila aur Pani, 
Kora Ram got the task to mount the brosches which the women  embroidered.
He fulfilled this task in a splendid careful way.
He got this task because the illness made it impossible to earn a living in any other way.
So, his work became a good help for the family.
When kind aunts tried to help him with the precious work, 
Kora Ram knew that their work wouldn't be careful enough, 
but because of respect for them he couldn't oppose.
So now there are 25 wrong made brosches which are not possible to sell....

Kora Ram was a quiet, reserved and very kind person.
He tried to do all he could to ease the burdons of the family.
Sometimes there was a feeling of a warm smile in his serious face. 
KORA RAM 
R.I.P.

Kulwinder Kaur Grewal, Elsa Agélii, Monika Lind Melander
Mahila aur Pani - Embroidery Club


LIVET OCH DÖDEN
Här är det hela tiden livet och döden som sätter agendan.
Idag var det döden…..
KORA RAM
 endast 27 år gammal, äldste son till änkan Moomal,
dog idag i diabetes typ1, vad vi förstår helt i onödan.
OM han haft tillgång till adekvat hälso/sjukvård,
hade inte hans liv behövt sluta så här.
OM han och familjen hade fått goda kunskaper om hur en diabetes skall skötas,
hade han fortfarande varit i livet.
OM inte hela samhället, läkare o vårdinstitutioner varit så korrupta,

OM inte detta land varit så i grunden ojämlikt....... Om inte...om inte...

I vår grupp, Mahila aur Pani fick Kora Ram i uppgift att montera broscherna,
som kvinnorna hade broderat, han gjorde detta på ett utomordentligt noggrant sätt.
Han fick den uppgiften när sjukdomen gjorde att han inte kunde försörja sej på annat sätt.
Detta blev då en hjälp till hela familjen.
När behjälpliga mostrar grep sig an att hjälpa till med broschmonteringen,
ett mycket petigt och noggrant arbete,
visste Kora Ram att det inte skulle kunna godkännas,
men av respekt kunde han inte opponera sig.
Mycket riktigt, vi har 25 snedmonterade broscher, som inte kan säljas.

  Kora Ram var tystlåten och tillbakadragen,mycket vänlig. 
Han försökte göra allt han kunde för att lätta familjens bördor. 
Ibland kunde ett litet leende skymta i hans allvarliga ansikte.
Frid över hans minne.

Kulvinder Kaur Grewal, Elsa Agélii, Monika Lind MelanderVi hade planerat att vara i byn o ha circeltalk om för o nackdelar med många barn, var tämligen väl förberedda o taggade för uppgiften. I morgon kan vi återkomma.
Man tappar fart i arbetet när sånt här händer, man blir ledsen o frustrerad.

No comments: