KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Thursday, November 15, 2012

MÅSTE KVINNOR FORTSÄTTA VARA SLAVAR?
SAMMANFATTNING AV CIRKELSAMTALEN I FYRA GRUPPER

Sömnadskursen, ungefär 25 deltagare i 6 veckor. har resulterat i att många syr sina egna kläder och även på beställning från andra.Cibi, Jija, Shanti, Amku, Mima, Doodi, Jammu, Mirga, Kamali syr för andra, stolta och lyckliga.
Kurs i sömnad av barnkläder vore bra!

Business-class, intresse finns från flera! Detta skulle ge möjlighet att ta emot sömnad från skräddare när de har sina högsäsonger. (inför bröllopsperioderna! Se nedan om Dowry!)

Vad har hänt sedan förra gången? “Vi har blivit starkare” Saker har förändrats, blivit bättre. Många av oss har TV nu!
Men vi kvinnor har ingen frihet, vi är som slavar, som djur. Vi måste alltid fråga våra pappor, våra män om lov, det är dom som bestämmer över oss. VI KVINNOR ÄR SOM DJUR
Nenas son 9 år fortsätter att sköta kon, tar mera ansvar. Nu har han börjat spara pengar I en egen “Mini bank”, mamma är stolt.

kurs I stickning?
Förslag från Mirga. Jija kan sticka, Till vintern behövs varma plagg. Nätterna är bittert kalla.
“Vi måste hitta på saker som vi kan göra hemifrån" Det betraktas inte som bra att gå utanför byn.
Kunja arbetar varje dag I två olika familjer, Även Kamli, som också är Traditional Birth Assistant, byns barnmorska.Detta arbete gör Kamli lycklig, annars inte mycket som är tillfredställande. En av hennes döttrar har bekymmer med maken, som arbetat på annan ort, och har tagit med sig en ny kvinna hem.

Tillverkning av bindor
Nenu och Anita, Devi vill åka med på studieresa till Tilonia, Barfota-college som vi besökt tidigare, där de har en verkstad för sådan tillverkning.
“ det är bättre att vi som är unga åker, vi är snabbare att lära oss.”Jatani har helt klart för sig hur vi skall gå till väga med marknadsföringen! Hennes ögon glittrar.

Shanti vegetable garden spenat, tomatos, chili,

Walking school-bus,” = något som praktiseras i Sverige, när föräldrar turas om att följa en barngrupp till skolan. Fooli, Jammu, Mirga tycker det är en övervägande en positiv idé.
Pos./neg med skolan: Att gå I skolan ger ett bättre liv. Neg: oro för skolvägen, att flickorna skall bli överfallna. Fooli hoppas vi skall ordna taxi för flickorna! Kan Devi ta Kunjas (änka, som städar hos olika familjer varje morgon) plats i skolbussen? 

Betydelsen av broderier
det ger “egna pengar”, att inte behöva be mannen om pengar, lycka att brodera, stolthet,
Flickorna ger pengarna till föräldrarna eller använder dem till skolavgifter, och de kan köpa lite saker åt sig själva.

Read and write- class Devi ,Sita,Yashouda, flickor och flera kvinnor, de kan nu skriva sina namn.
Devi försöker lära sig engelska.
Jija kan nu mäta med måttband, genom att hon kan siffror! Nästan som uppfinningen av hjulet!

Engelsk konversations grupp med flickor! Dom läser engelska i flera år i skolan, men får ingen träning i att prata, följden blir en blyg stumhet.
Nenu som slutat skolan studerar nu hemma och gör privattentor. Tänker på att ge privatlektioner.

När vi frågar om kvinnorna har några drömmar: Doodi, ny, vet inte vad det är. Då förklarar de andra för henne vad det är!

"KVINNOR ÄR SOM DJUR”
Vi har tre stora frågor för nästa cirkelsamtal.
Fokus på sammanhållning. Kvinnosolidaritet. Avslutningsritual: i ringen:
KVINNOR ÄR STARKA TILLSAMMANS

1) “DOWRY
Samdas dotter Cibi är nu gift. Samda, änka, har tagit ett stort lån till hemgiften, och oroar sig för hur hon skall betala det.
Stor diskussion om hemgiften utbryter. Jija, som har 6 flickor oroar sig redan. “Ingen vågar vägra” - Vi berättar för dom:”Det finns kulturer där männen får betala för sin brud!”
Dowry, hemgift som brukar vara i form av guldsmycken, TV, hushållsapparater, är förbjudet i lagen, men upprätthålls med traditionens obönhörliga kraft! Ingen tycker sig kunna bryta, vad skulle folk säga? Det rör sig om 100.000-tals Rupies i kostnad för hemgift och bröllop! Familjerna skuldsätter sig långt över sin förmåga. Det finns de som säljer sitt hus för att kunna göra ett tillräckligt fint bröllop åt en dotter. Bröllop är en stor del av den indiska privatkonsumtionen. Tre bröllopssäsonger om året håller kommersen i gång!

2) VÅLD OCH VÅLDTÄKT INOM ÄKTENSKAPET
En kvinna, svårt slagen av sin man, kommer inte till möten för att hon ser så blåslagen och för att hon skäms. Grannar tittade på utan att ingripa! Vi måste prata om hur vi kvinnor kan stärka varandra, vara solidariska. Shantis man, Raj Kumar, som är polis och hennes svärfar skall gå och prata med mannen, som en första åtgärd, sedan kan han faktiskt hamna i fängelse!
Det finns en lag mot detta. Men samhällets och traditionens förtryckande normer styr. Mannen är den som bestämmer. Han har rätt att fostra och även slå sin fru och han har sin äktenskapliga rätt i sängen.
Han och hans familj kan även straffa henne om hemgiften är för liten, om hon inte föder barn , som helst skall vara pojkar. Ja, det mesta är kvinnans fel.

3) MÄNNENS ALKOHOLISM
De flesta kvinnorna lider under sina mäns alkoholvanor, vilket ofta leder till misshandel.

VI MÅSTE GÖRA NÅGOT FÖR POJKARNA
Detta konstaterande blir en följd av alla våra samtal
Idén om en klubb för pojkar känns nödvändig att genomföra. Att pojkarna får träffas, göra roliga saker, men också prata om hur en man skall ta hand om sin familj. Och vaccinera dem mot tanken att ett äktenskap skall ge hans familj en massa gåvor i form av hemgift
Ny idé: Pojkklubb kan ledas av en av medarbetarna inom SKSS, som är uppvuxen i en fattig by.

I CIRKELSAMTALEN:


Fokus på sammanhållning, kvinnosolidaritet. Lärdom från Kinnorörelsens tid på 70-talet
Avslutningsritual: vi tar varandras händer, bugar djupt, sträcker händerna upp och:
KVINNOR ÄR STARKA TILLSAMMANS”!------Applåder: vi gillar alla att applådera!

Läs också om Monikas parallella upplevelser i byn och för övrigt.
www.resdagboken.se sök på: monika.lm

No comments: