KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Monday, May 25, 2015

PENGAR TILL KULVINDERS BESÖK/ MONEY FOR KULVINDER´S VISIT IN SWEDEN

    ETT STORT GOTT HJÄRTA / A BIG GOOD HEART 
TACK till Sparbanken i Tanum som sponsrar Kulvinders besök med 4000 SEK
Thanks to the local bank in Tanum who sponsor Kulvinder's visit with 4000 SEKJättetack till alla våra vänner som hjälper till!  Många Bäckar Små har blivit:
A big Thank You to all our friends who support! Now there are:

25/5       7430 + 4000 =11430 


      Vi siktar på 20000, då kan besöket genomföras med föreningens tilskott!            We hope for 20000 SEK to realize the visit. The rest of money from the          Mahila Friends Association.

No comments: