KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Monday, June 16, 2014

DETTA ÄR NEELAM / THIS IS NEELAM

EN KORT BERÄTTELSE OM EN SKOLFLICKA
A SHORT STORY ABOUT A SCHOOLGIRL

Här är Neelam, på denna bilden är hon 7 år och går i andra förberedande klassen. Hon har sin skoluniform på sig och skall snart gå iväg till skolan. Barnen börjar skolan när de är 5 år, så Neelam har gått två år i förberedande klass. Nu är Neelam 9 år och efter sommaren skall hon börja andra klass i lågstadiet. I Indien går barnen 12 år i grundskolan. Alla går inte i skolan och många flickor får sluta skolan efter 4-5 år, för de skall hjälpa till hemma. Pojkar behöver inte alls hjälpa till utan de kan leka och busa. 

This is Neelam, in this picture she is 7 years old and she gores to secondary preparation class. She wears her school uniform and soon she will go to school. The children starts school at 5, so Neelam has already made two years Now she is 9 years old and after summer she will start the second class in "real" school. In India the kids go to basic school 12 years. All don't go to school and many girls quit after 4-5 years, because they are needed at home to help in the household.. Boys don't need to help at all and they can just play and have fun.
Neelams mamma heter Mirga och här är hela familjen. För två år sedan dog hennes pappa. Som många pappor i byn så arbetade han i ett stort stenhuggeri. Efter det tunga jobbet brukar många män dricka öl. Neelams pappa drack för mycket, så han blev sjuk och dog. Mirga vill att alla hennes barn skall gå i skolan, för att de skall kunna få ett bättre liv.
Neelams mother's name is Mirga and here is the entire family. Two years ago the father died. Many fathers in this village are working in the stone industry, so did Neelam's father. After the hard work with the stones many men use to drink beer. Neelam's father drunk too much, he got ill and died. Mirga want's all her kids to go to school so they can get a better life.

Detta är familjens kök. Här lagar storasyster chapatis till frukost.
Mormor och en kusinpojke väntar på frukost. Neelams Mormor och Morfar bor tillsammans med Mirga och hennes barn i det lilla huset som du ser överst.
This is the family kitchen. Here the elder sister makes chapatis for breakfast. Grandma and a cousine boy are waiting for food. Neelam's grandma and grandpa also live with the family in the small house that you can see on the first picture.


en av mammorna följer flickorna till skolan
One of the mothers follows the children to school.This is called 'walking schoolbus'.Här är Neelm när hon går i första klass. Barnen sitter väldigt ordentligt och tysta och gör sina uppgifter.
Here is Neelam in the first class. The children are sitting very proper and quiet and do their exercises.

Det finns inte alltid bänkar till alla barn. Barnen ställer ordentligt sina skor i en rad vid väggen och reser sig snällt upp när det kommer besök.
There are not always desks for all kids. Some must sit on the floor.
The shoes are put very carefully along the wall. And the children get up very nicely when any visitor occur.
Neelams lärare 
Neelam's teacher

Här är bilder av ingången och  skolgården i Ghandibal school. När det är rast är det fullt med barn och det låter likadant som på en svensk skolgård
A picture over a part of the schoolyard and the entrance to Gandhibal School. When the kids have the break there is a similar noise as in swedish scoolyards
Efter skolan får flickorna hjälpa till hemma. När de blir 12 år får de bära hem vatten tillsammans med de vuxna kvinnorna.
After school the girls must help in the household. They are training to be good housewives. When they get 12 years old they should help to carry water to home together with the adult women.

De yngre av skolflickorna tillsammans med Kulvinder, deras "skolmamma". Neelam är nummer 2 i nedre raden från höger. Efter skolan byter flickorna om kläder, för att inte smutsa ner sin skouniform.

Kulvinder är hon som hjälper flickorna med skolan. Hon går med dem och köper skolkläder och material, hon går varje månad till läraren och betalar skolavgiften. Och när terminen är slut delar hon ut flickornas betyg. Neelam är flitig och duktig i skolan hon har fått 89 poäng av 100. De har ett annat betygssystem än här i Sverige.

Nu har vi 22 flickor i olika åldrar som får stöd till skolgång av svenska vänner. Det kostar 1500 kronor per skolår för en flicka att gå i en bra privat skola.

Att gå i skolan är gratis i Indien. Men oftast är den allmnna skolan så dålig att flickorna inte riktigt förstår varför de skall gå i skolan. Därför hjälper vi dem att få gå i en bra privat skola.

The younger girls together with their "school mom", Kulvinder. Neelam is number two in the nearest row from the right. After school they change clothes not to get the school dresses dirty.

Kulvinder is the woman that helps the girls with school things. She takes them to the market to buy clothes and material, she goes every month to the school to pay the fee direct to the teacher. And when the term is over she shares the reports to each girl. Neelam is very diligent and bright at school, she got 89 points of 100. They have another report system in India than in Sweden.

Now we have 22 girls in different ages that can get good schooling with the help from swedish friends. The cost for one year is 1500 Swedish Crowns to go to a good private school.

In India in general school is free for al children. But very often the governmental school is not very good, so the girls cannot understand why they should go there.. That's why we help them to go to a good private school. 
No comments: