KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Monday, October 12, 2015

MÖTE OM FRAMTIDEN / MEETING ABOUT THE FUTURE

ETT BRA SAMTAL OM FORTSÄTTNINGEN FÖR MAHILA PROGRAMMET

A GOOD TALK ABOUT THE FUTURE FOR THE MAHILA PROGRAM (eng. will follow)

Kulvinder har varit i Sverige i tre veckor. Vi har alla upplevt mycket tillsammans och fått nya tankar om hur vårt projekt skall fortsätta. Nu kallar vi det inte längre ett Projekt utan det är ett PROGRAM, vilket betyder att det går över från att ha varit ett tidsbegränsat projekt till att bli ett pågående Program.
Kulvinder has been in Sweden for three weeks now. We have had many experiences together, and we have got new thoughts bout how our project should continue. From now on we don't call it a Project, now it has become a PROGRAM, which means that it is an ongoing PROGRAM. 
Kulvinder är nu Verksamhetsledare och att hon kommer att växa in i den uppgiften känner jag mig helt övertygad om.
I mötet förhandlade vi om hennes lön och höjde den från 400 Rupies/dag till 550 Rupies. Om hon arbetar full månad=22 dagar blir det 12.100 Rupies per månad. Detta är Kulvinder nöjd med.
Eftersom hon inte arbetar så många dagar alla månader så får hon en minsta lön på 6050 Rs som en garantilön och tillägg med 550 Rs för varje dag hon arbetar för mer än 6050 upp till 12100 för full månad.
1000 Rupies = 130 kronor
Kulvinder kommer att fortsätta att skriva rapport om senaste månads arbete i början av varje ny månad. På så sätt kan vi följa hennes arbete och kostnader i detalj månad för månad.
Hon gör en rapport för Flickornas Skolgång och en för övrig verksamhet, som innefattar broderiena och allt övrigt arbete med kvinnorna och byn. Somliga månader är arbetet med flickornas skolgång inte så tidskrävande.
Kulvinder is now the activity leader. Her salary will rise to 550 Rs / day. With a guaranteed salary on 6050 Rs/month. And for full month's work will be 12100 Rs. ( 1000 Rupies= 130 SEK
Kulvinder will continue to write the detailled reports for every month in beginning of the following month. So we can follow her work and costs from month to month. She makes one report for the Girl's schooling and one for the rest of activities ( embroideries and women contacts) The economy will still be in Sweden and we will remain as mentors. Kulvinder will learn how to write the blogs herself not to depend on Elsa's work...

Monika tells about her idea with the girls writing diary. The elder girls will get each one fine note-book, where to write about happenings and thoughts, fears and joyful things.Parts of these notes could be collected and put together in a book, in English, swedish and hindi....
This book could be illustyrated with the girls embroidered pictures. It could be a very interesting book. Of course they will be printed under the girl's pseudonyms.
.

No comments: