KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Tuesday, April 10, 2012

KVIRR

KONSTVANDRING I RANRIKE / TRADITIONAL ARTEXCURSION IN RANRIKE This means that 46 artists in the area of North Bohuslän open their studios to the public. And people come! In four days during Easter I had 275 visitors. Including 23 children. They come and look and many also buy some pieces of art. For me the most important thing was to show and sell the embroideries by women and girls from Bhil Basti. And I sold...17 Mahilas and 8 brosches. And in the collect-box there was given 1325 SEK which is enough for one girl one year in school.Total collection2012:5945 + 1325SEK = 7260 SEK I also sold some of my own paintings and one embroidery. THANK YOU ALL FOR NICE VISITS! So now I´m tired and satisfied.
Årets KVIRR 46 konstnärer öppnar ateljéerna i 4 dagar under påsk. Det betyder många bilar och människor i rörelse på våra vägar. Till mig kom 275 besökare inklusive 23 barn. Som alltid väldigt roligt. Många roliga möten och överraskande samtal. Jag sålde 17 Mahilas = vattenbärerskor och 8 Mahilabroscher. I Insamlingskrukan fanns 1325 kr. vilket räcker för en flickas skolgång i ett år. Tack till alla glada besökare! Totalt insamlat under 2012 Mars 5945 + Kvirr 1325= 7260 SEK

No comments: