KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Thursday, March 29, 2012

GIRL´S SCHOOLING / FLICKORS SKOLGÅNG

JOYFUL NEWS/GLÄDJANDE NYHETER
We notice an increasing will from friends to support the schooling of girls. For instance a group of friends collected money to give instead of flowers at a friend´s funeral. It resulted in an amount of 6.650 SEK which will give possibility for 5 girls to go to school in one year. And when I held a lecture in Östersund in connection to my exhibition the collect gave 1804 + 794 later. We are very happy for this generosity! ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Vi märker ett ökande intresse att bidra till flickors skolgång i "vår" by.Till exempel har vänner till en bortgången valt att skänka pengar till skola i stället för blommor vid begravningen, insamlingen blev 6650 kronor.Och när jag höll föredrag i utställningen i Östersund samlades in 1804 kronor + 794 kr senare. Vi är så glada för denna generositet!
TOTALT INSAMLAT UNDER MARS 2012 Kronor9248 Nästa gång skall jag berätta om de 10 nya små flickorna som nu börjar skolan. SUM OF COLLECTED MONEY MARCH 2012 SEK9248 Next time I will tell the latest news about the 10 small girls that are now beginning school.

No comments: