KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Wednesday, March 2, 2016

VÄGGMÅLNINGEN 1 - THE WALLPAINTING 1


                                               STEG FÖR STEG- STEP BY STEP
…cementen skall brinna 3 dagar - under tiden vattning- grundning, vitmålning- sedan måla bilder!
… the cement must burn- during this watering - under painting - White painting- and then Pictures!
Väggen som skall målas är jämnad och klar. Kulvinder ser lättad ut. Hon har nog varit lite orolig för detta stora tilltag! Nu har målarflickorna precis 14 dagar kvar att måla väggen. Men de vill också brodera! Så denna dag blir det skisser till broderi.
The wall is now made even and will be ready for paint after 3 days burning. Kulvinder looks eased. I think she has been worried for this big idea. Now the painter girls has exactly 14 days to paint the wall. But these girls also wants to do embroidery, so today they will make sketches.


Idag hade vi gruppen flickor som inte går i skola. De ville att jag ska hitta på tema.....men svårt....vad gör ni annat än hushålls... inget. Åker o hälsar på släkten? Nä vi får inte följa med, måste passa o sköta huset och djuren. De kommer alltså aldrig utanför byn. Så de ville inte brodera utan fara på utflykt. Vi ska försöka hyra en buss o åka t en ruinstad och fortsätta prata deras trakts historia o vattenförsöjning och..... och det blev bilder i alla fall....om sjukdomar och olyckor
Today we had the girls that don't attend school.Yhey wanted me to find out a subject…but, difficult…what do you do more than household…nothing. Do you go to see the relatives? -No, we are not allowed to join the rest of the family, we must look after the animals and the house. Thus, the never come outside the village. So they didn't want to do embroideries without going for exkursion. We will try to rent a car and go for a trip to the two ruincities in the desert. We will talk about history and water supply and…well they made pictures anyhow…about illness and accidents. 

Add captionBritta talar med varje flicka om hennes bilder
sedan får de välja garn och en tygbit
Britta talks with each and every girl about the sketches and the they can choose yran and get a piece of cloth

... Men en ny flicka visste inte vad sjukhus är heller inte vad en affär är men att slå sej visste hon. Flickans mamma fick sej en uppsträckning av Kulvinder om varför hon skaffar så många barn att hon inte hinner med dem…bra
…But a new girl didn't know what a hospital is, not even a shop but to get beaten she knew. The girl's mother got a reminder from Kulvinder about why she makes so many children when she cannot take care of them all….

                               

Nya broderier, dessa handlar om Bröllop -Snart kommer de att säljas i Sverige.
 New embroideries, these are about marriage.Soon the will be for sale in Sweden


No comments: