KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Sunday, January 26, 2014

KVINNOR SOM FÖRÄNDRAR / THE CHANGEMAKERS

KVINNOR TRÄNAS ATT TA DEL I SAMHÄLLSUTVECKLINGEN
Inom 5 delstater bl.a Rajasthan med tre distrikt, Alwar, Tonk, Dungharpur

Se denna intressanta video, kanske vi kan kontakta dem!?

WOMEN ARE EMPOWERED TO TAKE PART IN THE SOCIETY LIFE
within 5 states among them Rajasthan with 3 distrikts Alwar, Tonk, Dungharpur.

Look at this interesting video, perhaps it could be something to contact for Mahila aut Pani or SKSS? 

No comments: