KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Saturday, December 21, 2013

GOD JUL OCH HOPPFULLT NYTT ÅR / 2014 / MERRY X-MAS AND A NEW YEAR FULL OF HOPE


I LÅNGSAMT TRAV RÖR VI OSS MOT ETT NYTT HOPPFULLT ÅR

Detta året har stora saker hänt med kvinnor och flickor i Bheel Basti

- Bheel är namnet på den folkgrupp som bor i byn. Ett ursprungsfolk, s.k. adivasis,som inte ens ingår i kastsystemet. De lever avskilda från storsamhället, vilket betyder att traditioner och tabun fortfarande är starka, särskilt bland kvinnorna, som sällan tillåts gå utanför sin by-
  • Under våra åtta år i byn kan en insikt anas om de stora förändringar i världen som kraftigt ändrar människornas livsvillkor, även i denna lilla by.
  • Det är nu önskvärt att flickorna går i skolan.
  • Det kan gå att opponera mot männens makt
  • En ny stolthet i att vara av kvinnokön kan märkas.
  • Kvinnor har en egen röst
Nainu in the centre has objected to her father´s decision to  marry her at the age of 16. Now she is studying to take private exams in order to become a teacher in sanskrit. Nainu i mitten har protesterat mot faderns beslut att gifta bort henne som 16-åring. Nu studerar hon hemma för att ta privat examen och så småningom bli lärare i sanskrit. 


SLOWLY, SLOWLY WE MOVE TOWARDS A NEW YEAR WITH HOPE FOR THE FUTURE

This year great things have happened with women and girls in the village Bheel Basti.


-- Bheel is the name of the tribe which lives in the village. A so called aborigine group of people, "adhivasis", who not even belong to the cast system, They live apart from the main community. This means that traditions and cultural taboos are extremely strong. Especially among the women, who are seldom allowed to go outside the village--

  • During our eight years in the village you may have a feeling about the big changes going on in the entire world, which will heavily change also life in this little village
  • Now it´s  desirable for girls to attend school, to get education
  • It could be possible to oppose to men´s power.
  • A new sense of proudness to be of woman sex can be noticed.
  • Women may have their own voice
Yashouda, at the age of 5 she is training to get allowed to go to school.
Since two years she is now attending school for second year, and she is "brilliant"                                                      
Yashouda, som 5-åring tränar hon för att få gå i skolan, Sedan två  år går hon i skolan och hon är "lysande"


Please, if anybody of indian origin have some objection about my description of Bheel people, please let me know. I may have misunderstood something.
No comments: