KÖP ETT BRODERI STÖD ARBETET OCH KVINNOR O FLICKOR

www.mahila.se HEMSIDAN UPPDATERAD
Bakgrund, Syfte och Beskrivning av arbetet
Hur kan man stödja flickors skolgång
Butiken laddad med broderier
BRODERIER FÖR LIVET, 28 MIN FILM
Välkommen som medlem i

Föreningen Mahilas vänner; Bg: 420-5431

Monday, December 24, 2012

JULHÄLSNING / CHRISTMAS GREETING

  FLICKORNA BRODERAR FREDSDUVOR / THE GIRLS EMBROIDER PEACE DOVES
JULENS BUDSKAP OM FRED PÅ JORDEN
 mellan människa och människa och mellan människor och hela skapelsen, som vi är satta att leva i och värna och vårda.
JULENS VACKRASTE INNEBÖRD KÄNNS MER ANGELÄGEN ÄN NÅGONSIN!
!
Flickorna i BYN har broderat de vackraste fredsduvor de kan tänka sig. Här är 11 st av 31! Picssos teckning var inte helt lätt att läsa, men några klarade det riktigt bra. Dessa duvor skall nu flyga till Sverige för att visas i Kerstin Nettelblads fredsutställning, till våren och sedan flyga vidare med sitt budskap!

THE CHRISTMAS MESSAGE ABOUT PEACE ON EARTH
between man and man and between man and the entire Creation
 that we are here to protect and take care of
THE MOST BEAUTYFUL MEANING OF CHRISTMAS IS MORE URGENT THAN EVER

The girls in the village made embroideries of the PEACE DOVE.
Here are 11 of 31! ready to fly to an exhibition in Sweden this spring

Picassos vackra teckning är upptryckt på vitt tyg.
Jag berättar sagan om fågeln som kom med en olivkvist som tecken på fred och mat åt alla, efter torka och katastrofer, bomber.

The beautyful Picasso drawing is printed on cloth
I tell the story about the bird that comes with an olive leave as a sign for peace
and food for all after drought, cathastrofies and bombs.

Alla vill vara med att brodera
All wants to take part


Ivrigt väljer de garn till sitt broderi--efter en vecka är duvorna färdiga
Eager hands are choosing yarn for the embroidery--- after one week the doves ceated.


No comments: